Nguyễn Ngọc Ánh

Chấm dứt hợp đồng lao động 7 tháng mới đăng ký thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền được trả cho người lao động sau khi nghỉ việc. Tuy nhiên, để được hưởng khoản trợ cấp này người lao động phải đáp ứng điều kiện hưởng theo quy định của pháp luật. Do đó, để tránh các trường hợp đáng tiếc không được hưởng thì người lao động cần nắm được các quy định pháp luật về việc hưởng chế độ này.

1. Luật sư tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật thì người lao động cần đảm bảo về thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ này.

Thực tế, có nhiều trường hợp đáng tiếc dẫn đến việc người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp là hết thời hạn hưởng mới nộp hồ sơ hưởng, khi đó Trung tâm dịch vụ việc làm không tiếp nhận hồ sơ do hết thời hạn.

Vì vậy, nếu sau khi bạn nghỉ việc và có nhu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn nộp hồ sơ để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp kịp thời.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo trường hợp chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong vấn đề này.

2. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Tôi công tác tại công ty cổ phần XD 123 - BĐ X. Do công ty chuyển đổi cổ phần làm ăn đi xuống không có việc làm và cả nợ lương và lương thấp. Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty được 7 tháng mà chưa xin được việc trong khi công ty cũ chưa đóng bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng nên tôi chưa rút được bảo hiểm. Xin hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Cảm ơn!

Trả lời: Chúng tôi cung cấp cho anh điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì anh phải đáp ứng đủ cả ba điều kiện trên.

Thứ nhất, người thất nghiệp đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp. Với nội dung anh trình bày ở trên thì chưa đủ chi tiết để đánh giá điều kiện này. Vì vây, anh tự đối chiếu giữa thời gian thực tế đóng bảo hiểm xã hội của mình với điều kiện trên để rút ra kết luận.

Thứ hai, anh phải thực hiện thủ tục đăng ký thất nghiệp tại tổ chức bảo hiểm xã hội.

Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm quy định về thời hạn để anh thực hiện thủ tục đăng ký thất nghiệp như sau:

Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, người lao động trong thời hạn 3 tháng phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Với những gì anh trình bày, tính tới nay đã 7 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động mà anh chưa đăng ký thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm. Vậy, anh sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp do không đáp ứng được điều kiện này.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của anh vẫn được bảo lưu, cộng dồn khi anh tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp lần tiếp. Như vậy, để được nhận khoản trợ cấp thất nghiệp, anh tiếp tục tham gia ký kết hợp đồng lao động để tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp và đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp vào lần sau.

Gọi ngay