Luật sư Trần Khánh Thương

Chấm dứt hợp đồng để hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp không?

Tôi năm nay 53 tuổi tham gia đóng BHXH từ 10/1992 đến 07/2015 trong đó tôi có 15 năm (cộng dồn) làm công nhân khai thác điện thoại viên và khai thác phát hành bưu chính của Bưu Điện tỉnh TV ( trong danh mục công việc nặng nhọc độc hại của ngành thông tin liên lạc QĐ/LĐTBXH 13/10/1995 ) Nay tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tôi có được hưỡng trợ cấp 1 năm 1/2 tháng lương, trợ cấp thất nghiệp và nhận lương hưu tháng liền tháng nghỉ việc không? xin cám ơn!

Chấm dứt hợp đồng để hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thôi vệc và bảo hiểm thất nghiệp không?
 


Trả lời: Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:
 
Khoản 1 Điều 50 Luật BHXH 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu.
 
“Điều 50.Điều kiện hưởng lương hưu
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
 
b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
….”
 
Đối chiếu với trường hợp của chị, chị có hai mươi ba năm đóng BHXH, có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, tuổi của chị hiện nay là 53. Trường hợp của chị đã đáp ứng tất cả điều kiện để đựơc hưởng lương hưu theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 50 Luật BHXH 2006.
 
Vì vậy, khi chấm dứt hợp đồng thì chị sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.
 
Việc chị chấm dứt hợp đồng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 ĐIều 36 Bộ luật lao động 2012:
 
“4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.”
 
Về trợ cấp thôi việc, khoản 1 Điều 48 BLLĐ quy định các trường hợp được trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng bao gồm:
 
“1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”
 

Trường hợp của chị thuộc khoản 4 ĐIều 36 nên không được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng.
 
Về bảo hiểm thất nghiệp.
 
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp đượ quy định tại Điều 81 Luật BHXH 2006:
 
Điều 81.Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này. 
 
Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 87 Luật BHXH lại quy định về các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong đó có trường hợp “d) Hưởng lương hưu;”.
 
Như vậy, khi chị chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng lương hưu thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Trân trọng!
Luật gia: Khánh Thương - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí