Nguyễn Văn Cảnh

Chấm dứt HĐLĐ công ty có được giữ tiền lương và sổ bảo hiểm?

Tôi làm việc cho công ty A được 5,5 năm. Ngày 14/2/2015 tôi viết đơn xin nghỉ việc, ngày 16/3/2015 tôi chính thức nghỉ. Tuy nhiên công ty không chịu thanh toán các chế độ (lương tháng 3, tiền hoàn thuế năm 2014, sổ bảo hiểm) nếu tôi không thanh toán lại tiền thưởng tết năm 2014, công ty đã chuyển cho tôi trước đó ít ngày (khoảng ngày 11-12/2/2014) .


Trả lời: Chào bạn ! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Về vấn đề tiền thưởng:

Căn cứ theo quy định tại điều 103 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, quy chế thưởng và tiền thưởng do công ty quy định nên việc công ty quy định nhân viên nghỉ việc trước tết không được nhận lương là không trái với quy định của pháp luật nếu đã công bố công khai tại nơi làm việc.

Về vấn đề tiền lương:

Việc công ty A giữ lương của bạn là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật hiện hành. Căn cứ theo điều 96 Bộ luật này thì:

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Về vấn đề giữ sổ bảo hiểm:

Căn cứ theo khoản 3 điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

 Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, việc bạn không trả tiền thưởng tết không được coi là lý do để công ty giữ sổ bảo hiểm và lương của bạn. Hành vi đó là trái với quy định của pháp luật.  

Trên đây là một số tư vấn của chúng tôi để bạn tham khảo.

 

Trân trọng !
CV Lương Duyên – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí