Trần Phương Hà

Căn cứ chi trả trợ cấp lần đầu cho người công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Luật sư tư vấn trường hợp giáo viên đến công tác tại xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 13/5/2011. Được chi trả trợ cấp lần đầu nhưng sau đó khiếu nại và được chia trả thêm tiền trợ cấp tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm 2011. Nội dung câu hỏi:

Nội dung câu hỏi: Xin chào các chuyên gia về luật. Tôi là 1 giáo viên tiểu học, vào công tác tại xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn ngày 13 tháng 5 năm 2011. Sau khi vào được 3 tháng tôi nhận được trợ cấp lần đầu là 4 triệu đồng. Đến năm 2017 tôi nghiên cứu Nghị định 116 của chính phủ tôi thấy mình nhận mức trợ cấp như vậy là chưa đúng. Cuối năm 2017 tôi làm đơn đề nghị xem xét lại thì đến cuối tháng 12 năm 2018 tôi được chi trả tiếp 4 triệu 3 trăm nghìn nữa. Tổng tôi dduocj hưởng là 8.300.000 đồng theo mức lương cơ bản 830.000đồng của năm 2011 là đúng hay tôi phải được hưởng theo mức lương cơ bản hiện tại là 1.390.000 đồng mới là đúng ạ! Rất mong câu trả lời của các chuyên gia. Tôi trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau

Trường hợp bạn là giáo viên đến công tác đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP như sau:

"Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn''

Bên cạnh đó tại Mục 2 Công văn 1784/BNV- NL năm 2017 có hướng dẫn về trợ cấp lần đầu như sau:

"2. Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP: 
 

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cơ quan có thẩm quyền quyết định đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác và được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm chi trả."

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của bạn, bạn có quyết định đến công tác ở cùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày 01/03/2011 nên được chi trợ trợ cấp lần đầu ngay khi bạn đến nhận công tác và tính theo mức lương cơ sơ do Chính Phủ quy định tại thời điểm chi trả. Do đó cơ quan có trách nhiệm trả trợ cấp lần đầu cho bạn ngay khi bạn đến nhận công tác với mức trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chi trả.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia 

Hotline: 1900.6169