Tuấn Luật sư

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Bố em sinh ngày 10/09/1958, như vậy đến năm 2018 mới nghỉ hưu, Bố em là cán bộ công chức cấp xã (chủ tịch mặt trận tổ quốc xã ). Tính đến 2015 bố em đã có 29 năm đóng bảo hiểm xã hội. Vào đợt đại hội Đảng vừa rồi do không được cơ cấu vào ban chấp hành nên bố em xin nghỉ hưu trước tuổi quy định. Thời gian bắt đầu nghỉ từ 15/08/2015. Lương hiện hưởng là 4.200.000 đ (bố em có bằng đại học nên theo hệ số bằng cấp).


Vậy em muốn hỏi là:
1. Bố em có được nhận các trợ cấp theo nghị định 26 hay là 108 không?
2. Các khoảng trợ cấp và truy lĩnh mà bố em được nhận?
3. Bố em có được nhận lương hưu từ tháng 8/2015 luôn hay không hay là phải đợi đến tháng 09/2018 đủ 60 tuổi mới được nhận lương hưu?
 

Cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP
Nghỉ hưu theo nghị định 26/2015/NĐ-CP


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Thứ nhất
 
Theo quy định tại điều 2 Nghị định số: 26/2015/NĐ-CP về đối tượng áp dụng:

"1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm)".

Do bố anh là cán bộ xã nên đã là đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định này. Khi đó, nếu bố anh không đủ tuổi để tái cử, tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng thì bố anh sẽ được nghỉ hưu trước tuổi nếu có đơn tư nguyện xin nghỉ hưu.
 
Thứ hai
 
Khi đó, các chế độ mà bố anh được hưởng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi:
 
"1. Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, nếu có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi gửi cơ quan quản lý cán bộ thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng thêm các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng bảo hiểm xã hội; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

d) Đối với cán bộ xếp lương chức vụ:

Tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, nếu đã xếp lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm từ đủ 48 tháng trở lên thì được xếp lên bậc 2 của chức danh hiện đảm nhiệm để nghỉ hưu;

đ) Đối với cán bộ xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

Cán bộ chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi, còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu;

e) Đối với cán bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên; cán bộ cấp xã có thời gian tham gia quân đội, công an và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương các loại nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 2,5 năm (30 tháng) trở xuống mới đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội một lần cho thời gian còn thiếu để thực hiện chế độ hưu trí".


Thứ ba

Thời điểm được hưởng lương hưu của bố anh sẽ bắt đầu khi bố anh đủ tuổi để nghỉ hưu là 60 tuổi.

 

Trân trọng!
Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí