Luật sư Vũ Đức Thịnh

Cán bộ, công chức có được hưởng trợ cấp lần đầu?

Xin chào luật sư tôi có một câu hỏi như sau: Tháng 10/2011 tôi được tuyển dụng làm chủ tịch hội nông dân xã, trước đó tôi làm tác tuyên truyền tại xã (cán bộ không chuyên trách xã). Xin hỏi tôi có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo nghị định 116/2010/NĐ-CP không?


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 106/2010/NĐ-CP có quy định đối tượng áp dụng như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;”


Ngoài ra, tại Điều 6 Nghị định 106/2010/NĐ-CP quy định:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”


Theo quy định trên, đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu là cán bộ, công chức, viên chức, … đến công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam.

Với các phân tích trên, bác có thể đối chiếu với trường hợp của mình, đáp ứng đủ các điều kiện đó thì sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu theo NĐ 106/2010/NĐ-CP.

 

Trân trọng !
Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn