Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương

  • 29/08/2015
  • Ls Nguyễn Phương Lan
  • Luật sư tư vấn về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương. Nội dung tư vấn như sau:


  Nội dung tư vấn : Mẹ em sinh 03-05-1965 làm việc ngành Bưu điện vào ngày 15/08/1985 đã đóng BHXH 30 năm , mẹ em định nghỉ hưu trước tuổi năm 2015 vì sức khỏe, xin cho hỏi các tính tiền hưởng lương hưu như thế nào và mức hệ số lương bình quân như thế nào ah. Xin cảm ơn,
   
  Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

  Với trường hợp này thì mẹ chị đã có đủ 30 năm đóng BHXH nhưng mẹ chị muốn nghỉ hưu sớm thì mẹ chị vẫn sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng và việc hưởng lương này thì mẹ chị sẽ được hưởng khi mẹ chị đến tuổi nghỉ hưu ( 55 tuổi). Theo đó tại quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2006 về mức hưởng lương hưu đối với trường hợp này như sau:

   

  Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng
   

  1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
   

  2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
   

  3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.  
   

  Như vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của mẹ chị sẽ được tính như sau: 45% + 3% x 15 = 90% ( > 75%) nên mẹ chị sẽ được hưởng tỷ lệ lương hưu là 75%. 

  Bên cạnh đó,  mức bình quân tiền lương sẽ được quy định như sau:

   

  Điều 58.Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995
   

  1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.
   

  2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.
   

  3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.


  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng
  Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169