Trần Phương Hà

Cách tính tổng thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội

Xin hỏi luật sư: Tôi có tham gia BHXH, BHTN từ 1/2013 - 10/2014 tại công ty Ah. Và từ 1/2015 - 7/2015 tôi tham gia BHXH, BHTN tại công ty B. Như vậy, khi nghỉ việc tại công ty B vào 8/2015 tôi có được hưởng BHTN không (vì tôi có khoảng thời gian 2 tháng là T11,12/2014 chưa đóng BH) xin luật sư giải đáp? 2. Tôi tham gia BH tại F nhưng hiện giờ muốn chuyển công tác lên Hà Nội thì tôi có thể nộp hồ sơ xin hưởng BHTN tại Hà Nội không? Mong nhận được sự tư vấn của VP luật sư. Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về cách tính tổng thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội như sau:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Với trường hợp của bạn. Bạn đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp không liên tục. Do đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp của bạn được xác định là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn tham gia Bảo hiểm xã hội trong các khoảng thời gian sau:

Tham gia BHXH, BHTN tại công ty H.Anh từ 1/2013 - 10/2014: 21 tháng

Tham gia BHXH, BHTN tại công ty M.Vy từ 1/2015 - 7/2015: 6 tháng

Vậy tổng thời gian tham gia bảo hiểm của bạn là 27 tháng.

Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 22 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp. Như vậy, khi nghỉ việc tại công ty M.Vy vào 8/2015 bạn sẽ có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Thứ hai, bạn tham gia bảo hiểm tại Hải Dương nhưng hiện giờ muốn chuyển công tác lên Hà Nội thì bạn sẽ có quyền nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Cụ thể, bạn sẽ nộp đơn tới Phòng lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tại thành phố Hà Nội.

Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có quy định như sau:
 
3.4. Trường hợp người lao động khi thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do về di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình thì phải làm đơn đề nghị theo mẫu số 9 ban hành kèm theo thông tư này và gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đang đóng bảo hiểm thất nghiệp để Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện giới thiệu hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đề nghị của người lao động thực hiện theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận chuyển đến để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo nêu tại tiết 3.3 của điểm này”.

 

Trân trọng
Luật gia Nguyễn Thương – Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí