LS Nguyễn Phương Lan

Cách tính tỉ lệ lương hưu khi về hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Luật sư tư vấn về cách tính tỉ lệ lương hưu khi về hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Nội dung hỏi và tư vấn như sau:

 

Nội dung câu hỏi: Chào luật sư! Tôi năm nay 55 tuổi, hệ số lương đang hưởng 4,20 kỹ sư Xây dựng Cầu đường, từ năm 2014 là doanh nghiệp Nhà nước, năm 2015 là Công ty Cổ phần, đến 27-8-2015 tôi tham gia BHXH 30 năm 5 tháng. Tôi xin hỏi Luật sư. Tháng 9-2015 tôi muốn xin nghỉ hưu có được không? Nếu được nghỉ hưu lương từng tháng được hưởng là bao nhiêu? Tôi đi bộ đội 3 năm 5 tháng ( trong đó có 1 năm 5 năm tháng ở Lào) nhờ Luật sư hướng dẫn giúp cách tính. Tôi chân thành cảm ơn!

 

Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được trả lời câu hỏi của anh như sau:

 

Theo quy định về tính tiền lương trong Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì:
 
Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.
 
Anh nghỉ việc hưởng lương hưu khi 55 tuổi, anh đã có 30 năm  5 tháng đóng bảo hiểm xã hội nên tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau:

Số năm đóng bảo hiểm xã hội của anh là 30 năm 5 tháng sẽ được tính là 30 năm.

15 năm đầu tính bằng 45%, từ năm thứ 16 đến năm thứ 30 là  sẽ được tính thêm 15 x 2 %= 30% và từ đó tỉ lệ lương hưu hàng tháng của anh sẽ là 45% + 30% = 75%

Theo quy định về mức lương hưu hàng tháng theo khoản 2, Điều 28 NĐ số 152/2006/NĐ - CP như sau: Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người nghỉ hưu trước tuổi được tính như quy định trên. Nhưng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỉ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%. 

Vì tuổi nghỉ hưu của nam giới là 60 năm, cho nên anh đã nghỉ hưu trước tuổi 5 năm.

Vì vậy, tỉ lệ lương hưu hàng tháng của anh chỉ còn 75% - 5 x 1% = 70%.

 

Trân trọng.
Luật gia Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí