Bùi Thanh Hương

Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản cho NLĐ

Tham gia đóng bảo hiểm bắt đầu từ tháng 11/ 2014. Đến ngày 16/ 6/ 2015 nghỉ thai sản và được phía công ty đóng đầy đủ bảo hiểm trong tháng 6. Hỏi mức hưởng thai sản của người lao động được tính như thế nào

 

Nội dung yêu cầu tư vấn: Kính gửi Luật sư! Tôi xin tường trình lại thông tin để tính trợ cấp thai sản của tôi như sau: Họ và tên:Nguyễn H Ngày sinh: 08/07/1983 Số chứng minh thư nhân dân: 0312xxxx

1.Ngày bắt đầu nghỉ thai sản: 16/06/2015

2.Ngày sinh của con: 22/06/2015

3. Mức lương cơ bản đóng bảo hiểm tháng 11 và tháng 12/2014 là: 2.247.000 VND (đóng bảo hiểm tại Công ty TNHH A-Hải Dương)

4. Mức lương cơ bản đóng bảo hiểm tháng 1,2,3,4,5,6/2015 là: 2.568.000 VND (đóng bảo hiểm tại Công ty TNHH B-Hải Dương) Note: 2 công ty này cùng tập đoàn. Xin luật sư giúp tôi tính chính xác tổng số tiền trợ cấp thai sản của tôi là bao nhiêu? 6 tháng lương cơ bản liền kề là bắt đầu từ tháng nào? (Tháng 6/2015, tôi làm nửa tháng, nhưng công ty tính nhầm lương đủ tháng, tổng số tiền đóng bảo hiểm là:269.640 VND) Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản: 

 

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Lao động nữ mang thai;

 

b) Lao động nữ sinh con;

 

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

 

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

 

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

 

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

 

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

 

Trường hợp của bạn thuộc diện được hưởng chế độ thai sản, mức hưởng được tính như sau:

 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hôi về Mức hưởng chế độ thai sản

 

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

 

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”.......

 

Như vậy trường hợp của bạn nghỉ thai sản vào tháng 6/ 2015 thì mức hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ được tính bằng bình quân tiền lương của các tháng 1/2015; Tháng 2/2015; Tháng 3/2015; Tháng 4/2015; Tháng 5/2015 và tháng 6/2016.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cách tính mức hưởng trợ cấp thai sản cho NLĐ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

C.V Mỹ Hà – Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay