Tuấn Luật sư

Cách tính lương hưu khi làm thủ tục nghỉ hưu

Câu hỏi: Thưa văn phòng luật sư, cho tôi hỏi về về cách tính lương hưu khi làm thủ tục nghỉ hưu. Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan quy định như thế nào như sau: Bố tôi làm công nhân cho công ty cp khai thác quặng ở B và được công ty cho nghỉ hưu tính từ ngày 1/9/2013. Bên bảo hiểm xã hội tỉnh B tính mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Sau đó 2 tháng bố tôi chuyển BHXH về tỉnh T để lấy cho tiện,

Tại đây bên BHXH tỉnh T (căn cứ theo công văn 4409.BHXH) lại tính mức lương cơ sở là 1.050.000 đồng/tháng, đồng thời truy thu khoản chênh 2 tháng mà bên BHXH B  đã trả ,vậy tôi muốn hỏi là bây giờ bố tôi được tính mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng hay 1.050.000 đồng/tháng. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

- Mức lương hưu hàng tháng:

Theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội thì Mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

"1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung".

- Cách tính tiền lương, tiền công bình quân tháng:

Theo Công văn số 4409/BHXH-CSXH ngày 6/11/2013 của BHXH Việt Nam thì: "Người có thời gian tham gia BHXH thuộc đi tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2013 trở đi thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu vàtrợ cấp khu vực một lần (nếu có) tính theo mức lương cơsở 1.150.000 đồng/tháng".

Như vậy, trước khi nghỉ hưu, bố bạn tham gia BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2013 trở đi thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và trợ cấp khu vực một lần (nếu có) tính theo mức lương cơ sở  là 1.150.000 đồng/tháng.

Trường hợp trước khi nghỉ hưu, bố bạn công tác tại công ty cổ phần thuộc doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì sẽ không được áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Khi đó, mức bình quân tiền lương, tiền công để tính lương hưu là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

------------

Câu hỏi thứ 2 -  Có nên nghỉ hưu theo Nghị định 108 không?

Xin chào Luật sư: Tôi là GV trường Tiểu học Tôi sinh ngày 1/1/1966 ra trường tháng 10/ 1989 đi dạy và vào biên chế tháng 10, 1992 Mức Lương đang hưởng bậc 9/10 - 4, 58 có cộng 0,2 Phụ cấp tổ trưởng và 24% thâm niên. Nay tôi muốn luật sư tư vấn về chế độ nghỉ hưu 108 có lợi hay đi dạy bình thường , cái nào có lợi hơn. Xin cảm ơn luật sư, vì trường yêu cầu phải báo sơm cho tổ chức.

Trả lời:

Theo thông tin chị cung cấp thì 1/2017 chị 51 tuổi và có trên 20 năm đóng BHXH, trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, các chế độ của chị được hưởng theo Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

"1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

...".

Như vậy, trường hợp chị nghỉ hưu theo nghị định 108 thì các chế độ chị được hưởng:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương;

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi)

Việc nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế hay tiếp tục đi làm tùy thuộc vào sức khỏe, kế hoạch của mỗi người. Căn cứ vào các chế độ mình được hưởng khi nghỉ việc và khi tiếp tục làm việc chị lựa chọn cho phù hợp với mình.

Trân trọng

Luật gia: Dương Thị Châm - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí