Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Cách tính bảo hiểm xã hội một lần đối với công chức

  • 22/02/2019
  • Mai Hồng
  • Chào luật sư, Tôi là công chức nhà nước công tác từ 6/2006 và hưởng 75% lương cơ bản hệ số 2.1 cho đến 5/2008 thì vào biên chế chính thức được hưởng lương 100% hệ số 2.1 từ 5/2008 - 5/2009, đến 5/2009 thì hưởng lương đại học hệ số 2.34 hưởng lương bậc 1 từ 5/2009 - 5/2012 hưởng lương bậc 2 hệ số 2.67 cho đến nay xin hỏi tôi muốn lĩnh bảo hiểm 1 lần thì đc bao nhiêu tiền ? quy định ra sao? Xin cảm ơn luật sư.


  Trả lời: 

  Theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 có quy định về Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:
   
  "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   
  b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   
  c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
   
  d) Ra nước ngoài để định cư.
   
  2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu".
   
  Anh mới công tác từ 6/2006 đến hiện tại, nghĩa là được hơn 9 năm vì thế phải sau khi nghỉ việc một năm không đóng bảo hiểm xã hội anh mới được lĩnh bảo hiểm xã hội một lần.

  Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:
   
  "Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội".

  Vì anh không nói rõ anh có thêm khoản phụ cấp chức vụ hay phụ cấp gì khác hay không nên lương của anh sẽ được tính như công chức bình thường.

  Từ tháng 6/2006 đến tháng 4/2008 với hệ số 2.1 và hưởng 75% lương: lương của anh sẽ là  (1.150.000 x 2,1) x 75% x 23 = 41.658.750 đồng
   
  Từ tháng 5/2008 đến tháng 4/2009: với hệ số lương 2.1 hưởng 100%: (1.150.000 x 2.1) x 12 = 28.980.000 đồng

  Từ  tháng 5/2009 đến 5/2012 với hệ số lương 2.34: (1.150.000 x 2.34) x 13 = 34.983.000 đồng

  Từ tháng 6/2012 đến nay là tháng 8/2015 với hệ số lương 2.67: (1.150.000 x 2.67) x 39 =
  119.749.500 đồng

  Tổng số thời gian là : 23 + 12 + 13 + 39 = 87 tháng = 7 năm 3 tháng

  Tổng số lương 41.658.750 + 28.980.000 + 34.983.000 + 119.749.500 = 225.371.250 đồng

  Mức lương bình quân của anh sẽ là 225.371.250 / 87 = 2.590.474 đồng

  Như vậy mức bảo hiểm xã hội mà anh được lĩnh sẽ là 2.590.474 x 7 x 1.5 = 27.199.977 đồng 

  Trân trọng! 
  Cv Liên Hoa - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169