Hoài Nam

Các chế độ được hưởng khi thôi việc và chế độ theo Nghị định 108

Trong giai đoạn Nhà nước đề cao hiệu quả quản lý, việc giảm thiểu số lượng cán bộ, công chức, viên chức là điều cấp thiết đặt ra, bởi sẽ giảm thiểu được gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Vậy với những đối tượng này họ được hưởng các chính sách gì khi trong diện tinh gian biên chế Luật Minh Gia sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây:

1. Luật sư tư vấn Luật Lao động

Nhằm giảm thiểu được chi phí cho ngân sách Nhà nước phải chi trả cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, mục tiêu đặt ra là cần cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế ở tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Khái niệm “Tinh giản biên chế” được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dư thừa, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế. Nghị định 108 được xây dựng trên cơ sở 4 bộ luật là Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã quy định chi tiết, cụ thể nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực thi để giải quyết các chế độ cho đối tượng tinh giản biên chế.

Nếu bạn hoặc người thân trong gia đình đang trong diện tinh giản biên chế và có nhu cầu muốn tìm hiểu về các quyền lợi được hưởng khi nghỉ việc, bạn hãy gửi câu hỏi tư vấn về Email của chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 1900.6169 để được giải đáp cụ thể các vướng mắc trên.

2. Tư vấn về các chế độ được hưởng khi người lao động thôi việc và hưởng chế độ theo Nghị định 108

Câu hỏi: Tôi tên là Nguyễn  A sinh năm 1989. tôi đóng BHXH từ 01/01/2012 lúc đó tôi cán bộ không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng là 1.0 với mức lương tối thiểu và hưởng thêm mức trợ cấp theo hệ số. Cho tôi hỏi :nhân với mức lương tối thiểu chung tương ứng với trình độ trung cấp hỗ trợ hệ số 0.86. Đến 01/7/2012 tôi giữ chúc vụ Bí thư Đoàn TNCSHCM xã được hưởng lương ngạch cán sự hệ số 1.86. Đến ngày 01/7/2014 hưởng lương hệ số 2,06. Ngày 01/7/2016 hệ số 2.26. Nay vì lý do sức khỏe tôi xin nghỉ việc . cho tôi hỏi nếu tôi tự viết đơn xin nghỉ việc thì tôi được hưởng chế độ chính sách gì? BHXH được hưởng như thế nào? Tôi cũng nằm trong đối tượng tinh giảm biên chế theo nghị định 108. nếu tôi nghi theo nghi đinh 108 tôi được hưởng chế độ chính sách như thế nào? xin Luật sư tư vấn dùm. tôi nghỉ theo diện nào tốt hơn. Xin cảm ơn

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh gia chúng tôi, vấn đề bạn đưa ra chúng tôi tư vấn như sau:

1. Trường hợp viết đơn xin nghỉ việc

Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Như vậy khi bạn nghỉ việc thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thanh toán đầy đủ lương, xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hôi và nhưng giấy tờ cho bạn 

Về chế độ bảo hiểm:

Như thông tin bạn cung cấp thì bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 4 năm do đó không đủ điều kiện hưởng lương hưu do đó theo quy định của  luật bảo hiểm xã hội 2014 thì sau khi nghỉ việc bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, điều kiện và mức hưởng căn cứ theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

"Điều 60 Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội."

2. Hưởng chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP:

Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về Chính sách thôi việc như sau:

"1. Chính sách thôi việc ngay

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

..."

Do bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trước tuổi do đó bạn có thể được hưởng môt trong các chế độ nêu trên, tuy nhiên như bạn đã nêu vì lý do sức khỏe mà phải nghỉ việc do đó bạn được hưởng chế độ thôi việc ngay.  Bạn sẽ được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm và được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn