Ls Phùng Gái

Cả cha và mẹ đều được nghỉ hưởng chế độ ốm đau khi có con dưới 7 tuổi ốm?

Trường hợp cả bố và mẹ cùng nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau có được giải quyết chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động khi có con ốm. Cụ thể:

 

- Thời gian hưởng chế độ ốm đau.

 

Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

 

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

 

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

 

Và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: 

 

Điều 5. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

...

b) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

 

c) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội.

 

Như vậy, trong trường hợp con dưới 7 tuổi ốm đau cả cha và mẹ đều đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và cùng nghỉ việc để chăm sóc con thì cả hai đều được giải quyết chế độ ốm đau tương ứng với thời gian con điều trị hoặc theo chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá số ngày nghỉ trong năm theo quy định pháp luật là 20 ngày đối với mỗi con dưới 3 tuổi và không quá 15 ngày đối với mỗi con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

 

- Mức hưởng chế độ ốm đau.

 

Tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

 

Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

 

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

 

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

...

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

 

Theo đó, mức hưởng chế độ ốm đau đối với lao động nghỉ việc để chăm sóc con được tính dựa trên công thức sau:

 

M = (Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội/24) x Số ngày nghỉ x 75%.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Gia về vấn đề "Cả cha và mẹ đều được nghỉ hưởng chế độ ốm đau khi có con dưới 7 tuổi ốm" . Nếu còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc số Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn lao động  - Công ty Luật Minh Gia.

 

Gọi ngay