Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Bồi thường công ty năm tháng lương khi chưa kết thúc hợp đồng?

  • 28/03/2016
  • Mai Hồng
  • Em đang thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn và có sự ràng buộc làm tối thiểu 3 năm,nếu tự ý nghỉ việc trước 3 năm thì phải đền bù cty 5 tháng lương chính. Em có ý định thôi việc.Viết đơn báo công ty trước 45 ngày được công ty chấp thuận,cty bắt em phải đền bù 5 tháng lương chính.Vậy em xin luật sư tư vấn giúp em vấn đề đền bù công ty có đúng pháp luật không ?


  Trả lời, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

  Tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:


  "1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:


  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;


  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;


  c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;


  d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;


  đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;


  e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;


  g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.


  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:


  a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;


  b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;


  c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.


  3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

  Như vậy, căn cứ vào những điều bạn nói thì, bạn không vì bất cứ lý do nào được quy định trên để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty mà vì bạn muốn thôi việc nên bạn thôi. Vậy hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn đã trái với quy định của pháp luật nên phải bồ thường cho người sử dụng lao động

  Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  " 1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo
  hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản
  tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo
  trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

   Như vậy, theo quy định trên thì bạn sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Tức là : Nửa tháng + chi phí đào tạo (nếu có)

  Vì bạn không nói rõ mức lương của bạn theo HĐLĐ là bao nhiêu nên tôi không thể tính rõ cho bạn và bạn cũng đã báo trước đúng thời hạn nên bạn sẽ không phải đền bù về khoản này.

  Hơn nữa, đây là theo quy định của pháp luật, nhưng nếu trong thỏa ước lao động tập thể của bạn hay nội quy của công ty ngay khi từ đầu bạn kí với công ty có thỏa thuận với nhau về việc, nếu nghỉ việc trước 3 năm sẽ phải đền bù 5 tháng lương thì buộc bạn phải tuân theo quy định đó. Còn nếu như không có, mà công ty tiếp tục gây khó dễ, đòi bạn đền bù tới tận 5 tháng lương chính là sai quy định của pháp luật. Lúc này bạn có thể khởi kiện công ty và đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bồi thường công ty năm tháng lương khi chưa kết thúc hợp đồng?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!
  CV.Phan Thị Uyên - Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169