Hỏi đáp pháp luật Lao động

 • Tư vấn về việc bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức

  • 23/05/2016
  • Lê Khánh Đạt
  • Em là bác sĩ của bệnh viện H. Tháng 1/2014, em thị đỗ viên chức vào bệnh viện với thời gian thử việc là 9 tháng.Tháng 9/2014, em được vào biên chế chính thức và kí hợp đồng viên chức mới với bệnh viện.

   

  Tháng 10/2014, bệnh viện cử em đi học lớp chuyên khoa định hướng với thời gian là 6 tháng.Tháng 3/2015, em tốt nghiệp lớp chuyên khoa định hướng về bệnh viện tiếp tục công tác. Tháng 12/2015, do việc gia đình, em muốn xin nghỉ việc nhưng không được bệnh viện chấp nhận nên ngày 03/12/2015, em viết đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng với bệnh viện.03/01/2016, bệnh viện thông báo ngày 18/01/2016, em có thể nghỉ việc theo luật và phải đền bù với bệnh viện số tiền bệnh viện chi trả để em đi học  như sau:

  1. Tiền lương 6 tháng đi học : 5tr*3 + 2.5 tr *3  =22.5 triệu ( 3 tháng đầu tiên đi học em được hưởng 5 tr / tháng, 3 tháng sau thì em nhận được 2.5 tr / tháng).

  2. Tiền thưởng của bệnh viện hàng tháng : 1.3 tr * 6 = 7.8 triệu.

  3. Tiền học phí đi học do bệnh viện đóng : 9 triệu.Tổng mức đền bù là : khoản ( 1 + 2 +3 ) *2 = ( 22.5 + 7.8 + 9) *2 = 78.6 triệu. Bệnh viện lí giải sở dĩ tiền đền bù phải nhân với 2 vì trong qui chế của bệnh viện có qui định như vậy, nguyên do là em chưa công tác đủ gấp 3 lần thời gian đi học, Và trong hợp đồng viên chức của em, em đã nói rõ là tuân theo qui chế của bệnh viện.Em xin hỏi mức đền bù mà bệnh viện đưa ra có đúng với luật viên chức hay không, Xin luật sư tư vấn cho em cách giảm mức đền bù đúng với luật.

   

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

   

  Trong trường hợp bạn được cử đi đào tạo thì khi chấm dứt hợp đồng làm việc, bạn phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật Viên chức 2010:

   

  “3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.”

   

  Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

   

  4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

   

  a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

   

  b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;

   

  c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

   

  Như vậy, trường hợp nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết thì bạn sẽ phải đền bù chi phí đào tạo.

   

  Thông tư 15/2012/TT- BNV tại Điều 17. Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo

   

  1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

   

  2. Cách tính chi phí đền bù:

   

  c) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

   

  S = (F / T1) x (T1 - T2) Trong đó: S là chi phí đền bù;  F là tổng chi phí của khóa học;  T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;  T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

   

  Như vậy, theo các quy định trên, các khoản đền bù chi phí đào tạo của bạn bao gồm: học phí ( 9 triệu) và các khoản chi phí khác phục vụ khóa học (nếu có), không tính lương và phụ cấp, việc bệnh viện tính cả tiền lương vào chi phí đền bù là không có căn cứ. Bạn dựa vào công thức trên để có mức bồi thường hợp lý cho trường hợp của mình.

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về việc bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng!

  Cv. Thúy Ngần - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169