Vy Huyền

Bổ sung phụ lục và gia hạn hợp đồng xây dựng trọn gói thế nào?

Tư vấn về vấn đề có được ký bổ sung phụ lục hợp đồng trong hợp đồng xây dựng trọn gói hay không? Và việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, thì chủ đầu tư ký được không? Hay phải làm công văn xin phép cấp có thẩm quyền duyệt? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Câu hỏi:  Kính thưa Luật sư, Tôi làm ở ban quản lý dự án. Tôi muốn hỏi như sau:

1/ Bên tôi có 1 dự án A. Ngày 7/9/2016 có phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng với các đơn vị. Hợp đồng ban đầu ký vào ngày 8/9/2016 là tạm tính với giá trị chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 140.000.000 đ (hợp đồng trọn gói). Nhưng đến ngày 12/10/2016 có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật với chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tăng 150.000.000 đ.

Vì theo điều 15, mục 3, khoản a của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 nói : “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.”

Như vậy, sau khi có phê duyệt Báo cáo KTKT thì giá trị tăng đó theo Nghị định 37/2015/ND-CP ngày 22/4/2015. Thì có được ký bổ sung phụ lục hợp đồng theo giá trị 150.000.000 đ không?

2/  Hợp đồng xây lắp có hiệu lực từ ngày 25/5/2014 đến ngày 25/5/2016 với giá trị là 4.500.000.000 đ. Nhưng trong quá trình thực hiện do chậm trễ tiến độ thi công. Giờ đơn vị muốn gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng đến ngày 30/01/2017. Không vượt thời gian thực hiện dự án (2014-2017).

Tôi muốn hỏi việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, thì chủ đầu tư ký được không? Hay phải làm công văn xin phép cấp có thẩm quyền duyệt.

Trả lời: Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia,với yêu cầu trợ giúp của bạn,chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 15 nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định như sau: 

""Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện."

Theo đó, khoản 1 điều 3  và điều 5 thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định như sau:

Điều 3. Các trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng

1. Đối với hợp đồng trọn gói: Chỉ Điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

a) Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm:

- Đối với hợp đồng tư vấn là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện, hoặc công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.

- Đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.

- Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị là những khối lượng nằm ngoài danh Mục thiết bị thuộc phạm vi hợp đồng đã ký ban đầu.

b) Các trường hợp bất khả kháng quy định tạ Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, bất khả kháng khác (như: khi thi công gặp hang casto, túi bùn, cổ vật, khảo cổ) mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, được Người quyết định đầu tư chấp thuận.

Điều 5. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói

1. Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Đối với hợp đồng thi công xây dựng có những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký: áp dụng đơn giá trong hợp đồng để Điều chỉnh giảm giá hợp đồng. Khi ký hợp đồng trọn gói, các bên cần có bảng đơn giá kèm theo để thuận lợi cho việc Điều chỉnh giảm, và bảng đơn giá này chỉ dùng để Điều chỉnh giá đối với khối lượng không thực hiện trong hợp đồng.

3. Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng được xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. Có thể áp dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký kết; hoặc đơn giá xác định theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá mới cho khối lượng công việc bổ sung, phát sinh bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn không được phép ký thêm phụ lục hợp đồng về thay đổi giá gói thầu nếu không chứng minh được việc thay đổi đó trên cơ sở trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

Thứ hai, trong trường hợp thời gian thi công hợp đồng đã hết nhưng thời gian thực hiện dự án vẫn còn thì nhà thầu làm đơn xin gia hạn thời gian thi công trong đó nêu rõ nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan) chậm tiến độ, khối lượng đã thực hiện,khối lượng còn lại và thời gian xin gia hạn cho bên điều hành dự án. Căn cứ vào đó bên điều hành dự án trình xin chủ đầu tư gia hạn thời gian thi công, đồng thời bên điều hành dự án căn cứ vào đó để ký phụ lục hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bổ sung phụ lục và gia hạn hợp đồng xây dựng trọn gói thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn liên hệ đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

CV Thúy Vân - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí