LS Thanh Hương

Bộ đội qua đời nhân thân có được hưởng trợ cấp tử tuất

Ông em sinh năm 1934 là bộ độ về hưu, đã tham gia hoạt động cách mạng sau năm 1945, hưởng lương đại tá ( hơn 8 triệu/tháng). Ông không là thương binh, bệnh binh. Ông mới qua đời, thì được hưởng chế độ mai táng, thân nhân là vợ của ông có được hưởng tiền tử tuất không? Mức hưởng như thế nào?

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Vấn đề mà bạn quan tâm chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, trợ cấp tuất hàng tháng:

Đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 67 luật bảo hiểm xã hội 2014:

Đối với người chết:

“Có đóng bảo hiểm xã hội > 15 năm nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc

Đang được hưởng lương hưu; hoặc

Chết do tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; hoặc

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm lao động > 61%”

Thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

"a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đốivới nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên"

Đồng thời nhân thân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 điều 67 phải thỏa mãn: 

"không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công"

Thứ hai, đối với trợ cấp tuất một lần

Đáp ứng được điều kiện quy định tại điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội:

Đối với người chết:

"Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này; hoặc

Thuộc  một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này"

Đối với thân nhân :

"Thuộc các trường hơp quy định tại khoản 2 điều 67 nhưng không có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần. Trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế"

Để bà của bạn có được hưởng trợ cấp tuất hay không phụ thuộc vào việc ông bạn chết thuộc trường hợp nào theo quy định của pháp luật.

Nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại điều 67 thì bà của bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Khi đó mức trợ cấp hàng tháng được quy định tại khoản 1 điều 68:

"1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở"

Trường hợp thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 69 luật thì ngược lại bà của bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần sẽ được áp dụng theo quy định tại điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội:

"1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đangtham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của Luật này.

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

3. Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết"

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bộ đội qua đời nhân thân có được hưởng trợ cấp tử tuất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
C.V: Mỹ Hà - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn