LS Nguyễn Phương Lan

Biệt phái viên chức sang đơn vị khác có được hưởng tiền lương làm thêm giờ

Luật sư tư vấn về trường biệt phái viên chức sang đơn vị khác có được hưởng tiền lương làm thêm giờ hay không? Nội dung tư vấn như sau:


Nội dung tư vấn : Xin chào Luật sư! 
Tôi xin phép được hỏi Luật sư một câu hỏi như sau:
Bạn tôi là một giáo viên đang công tác tại một trường THCS trong huyện. Tháng 01 năm 2015, bạn tôi có Quyết định biệt phái về làm việc tại Phòng GD&ĐT với thời gian là 03 năm. Vậy, bạn tôi có được hưởng được hưởng chế độ làm thêm giờ không? nếu có thì nhà trường chi trả hay cơ quan Phòng GD&ĐT chi trả ? (Trường THCS kia là trường đã được giao tự chủ về tài chính).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Biệt phái viên chức sang đơn vị khác có được hưởng tiền lương làm thêm giờ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng cảm ơn Luật sư!

 Trả lời: Chào anh, cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin được tư vấn về trường hợp này như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 về việc làm thêm giờ thì:

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ chỉ đặt ra trong những trường hợp trên. Tuy nhiên, trường hợp của bạn anh là biệt phái làm tại phòng GD&ĐT là 3 năm thì còn tùy theo khi làm tại đơn vị mới bạn chị ngoài thời gian làm việc chính ra thì có thời gian làm thêm theo quy định trên hay không; nếu như có thời gian làm thêm thì bạn chị sẽ được hưởng tiền lương làm thêm như trên còn nếu như chỉ làm các ngày bình thường mà không thuộc các giờ quy định trên thì đây không được coi là trường hợp làm thêm giờ theo quy định của pháp luật nên sẽ không được hưởng tiền lương làm thêm giờ mà chỉ được hưởng tiền lương theo hợp đồng lao động và cơ quan được biệt phái sẽ đảm bảo tiền lương cho bạn chị theo quy định tại Luật viên chức hiện hành như sau:

Điều 36. Biệt phái viên chức

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.
7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Biệt phái viên chức sang đơn vị khác có được hưởng tiền lương làm thêm giờ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay