Trần Phương Hà

Bị chuyển công tác đến trường khác để dạy thì phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp đang là giáo viên tại một trường THCS, nay có quyết định chuyển công tác đến một trường khác giảng dạy. Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi: Tôi là giáo viên. Xin luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau:Tôi đang công tác ở trường THCS  cách nhà tôi 1km. Nay họ chuyển công tác tôi đến trường tiểu học M cách nhà gần 40 km. Trong khi đó theo tôi được biết có những trường gần hơn đang thiếu giáo viên dạy môn tôi. Vậy xin hỏi luật sư họ phân công như vậy có đúng luật không ạ? Tôi nên làm gì để có thể được phân công về gần hơn thuận lợi cho việc công tác hơn. Xin luật sư trả lời gấp cho tôi.Xin cảm ơn!

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chưa thể xác định được chính xác bạn là giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động hay làm việc theo hợp đồng làm việc nên chúng tôi xin đưa ra 2 trường sau để giải quyết;

- Trường hợp 1:

Nếu bạn đang làm việc theo hợp đồng lao động thì bạn cần kiểm tra lại các nội dung trong hợp đồng đã ký kết với cơ quan có điều khoản thỏa thuận về vấn đề cơ quan được quyền thay đổi địa điểm làm việc của bạn hay không. Trường hợp không có thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì nếu muốn thay đổi địa điểm làm việc của bạn cần phải có sự đồng ý của bạn và các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động 2012

"Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết."

- Trường hợp 2:

Nếu bạn là viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc thì người đứng đầu đơn vị của bạn có quyền ra quyết định biệt phái bạn đến cơ quan khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định.  Biệt phái viên chức tuân theo quy định tại Điều 36 Luật viên chức 2010. Cụ thể:

"Điều 36. Biệt phái viên chức

1. Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định.

3. Viên chức được cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến.

4. Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

5. Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

7. Không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi."

Từ những phân tích trên bạn cần xác định căn cứ mà cơ quan bạn cử bạn đến làm việc tại cơ quan khác. Trường hợp việc chuyển công tác của bạn không phù hợp thì bạn có thể khiếu nại của cơ quan.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Lao động - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169