LS Vũ Thảo

BHXH CHO NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG GIỜ LÀM VIỆC!

Chào Công ty Luật Minh Gia, Cho em hỏi về vấn đề giải quyết BHXH cho người bị tai nạn lao động. Em đang làm ở công ty, trong giờ làm việc bị tai nạn lao động chấn thương ở vùng đầu, đã đóng BHXH từ tháng 7/2015.

Bây giờ em muốn được hưởng chế độ BHXH thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục gì? Các thủ tục để hưởng BHXH là em làm hay đại diện công ty làm giúp em? Em bị tai nạn lao động như vậy thì BHXH sẽ giải quyết cho em như thế nào, chi trả toàn bộ viện phí cho em và tiền lương những ngày em nằm điều trị tại bệnh viện và nghĩ tại nhà trong thời gian hồi phục sức khỏe hay chi trả những khoảng nào vậy? Mong Quý cơ quan và anh chị trả lời giúp em, em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Thứ nhất, điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động.

Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

- Trợ cấp 1 lần: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp 1 lần.

- Trợ cấp hằng tháng: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Trợ cấp phục vụ: người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù cả hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài trợ cấp hằng tháng, người lao động còn được hưởng trợ cấp phục vụ.

Thứ hai, quyền lợi người lao động được hưởng.

Người lao động tham gia BHXH khi bị tai nạn lao động sẽ được hưởng các quyền lợi sau đây:

- Được giám định mức suy giảm khả năng lao động.

- Được người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả viện phí, hưởng nguyên lương trong thời gian điều trị và bồi thường (nếu có).

- Được cơ quan BHXH chi trả các khoản trợ cấp.

- Người lao động bị tai nạn lao động mà tổn thương các chức nang hoạt động của cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng thương tật.

- Được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật.

1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động.

Căn cứ Điều 144, Điều 145 Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động có những trách nhiệm sau đây:

- Thanh toán phần chi phí  đồng chi trả những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

- Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạ lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

- Bồi thường cho người lao động ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu người lao động bị tai nạn lao động không do lỗi của mình và bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% thì được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%.

- Bồi thường cho người lao động ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu người lao động bị tai nạn lao động không do lỗi của mình và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

- Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường trên.

2. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 46, Điều 47, Điều 50, Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Người lao động bị suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở kèm theo khoản trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Người lao động bị suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài ra hằng tháng còn được hưởng khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

- Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày. Mức hưởng 1 ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏa tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

3. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Luật bảo hiểm Y tế năm 2014

Nếu người lao động có đóng bảo hiểm y tế thì khi bị tai nạn lao động, cơ quan bảo hiểm y tế sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ viện phí cho người lao động.

Thứ ba, thời điểm hưởng trợ cấp

Căn cứ Điều 48 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

- Thời điểm hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện.

- Trường hợp thương tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Thứ tư, hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 104, Điều 107  luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

1. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông.

- Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động.

2. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động:

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị tai nạn lao động.

Thứ năm, thời hạn giải quyết.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: BHXH CHO NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG GIỜ LÀM VIỆC!. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!

Trịnh Hoa - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí