Nguyễn Thị Hoài Thơ

Bảo lưu hệ số lương khi đang làm công chức xã chuyển giữ chức danh khác.

Xin chào luật sư tôi đang công tác tại UBND xã, là công chức với hệ số lương 1.18 và phụ cấp ngành có lương thực nhận là 1.798.000 đồng nhưng này cơ quan chuyển tôi qua giữ chức vụ phó chủ tịch MTTQ Việt Nam xã có hệ số lương 1.0 và không có phụ cấp. nay tôi xin nhờ luật sư tư vấn dùm tôi, tôi có được bảo lưu tiền lương của tôi không và bảo lưu được bao lâu và theo quy định nào của pháp luật hiện hành.


Trả lời tư vấn: Cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của anh chúng tôi tư vấn như sau:

Điểm c khoản 1 điều 20 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số  92/2009/NĐ- CP về chức danh, số lương, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người làm việc không chuyên trách ở xã quy định:

“c) Trường hợp được bầu giữ chức danh cán bộ cấp xã mới có hệ số lương chức vụ khác với hệ số lương chức vụ của chức danh đã đảm nhiệm trước đó (sau đây gọi là chức danh cũ), thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở chức danh cũ chuyển xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất ở chức danh mới (hiện đảm nhiệm). Nếu chức danh mới có hệ số lương bậc 2 thấp hơn hệ số lương đang hưởng ở chức danh cũ, thì được bảo lưu hệ số lương đang hưởng ở chức danh cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lương vào bậc 2 của chức danh mới.

Trường hợp đang xếp lương bậc 1 ở chức danh cũ, mà chức danh cũ này có hệ số lương bậc 1 thấp hơn nhưng có hệ số lương bậc 2 cao hơn so với hệ số lương bậc 1 của chức danh mới, thì được xếp vào bậc 1 ở chức danh mới; thời gian giữ bậc 1 ở chức danh cũ được tính vào thời gian giữ bậc 1 ở chức danh mới, đến khi có đủ 60 tháng được xếp lên bậc 2 của chức danh mới.

Theo quy định này, khi anh đang là công chức xã được chuyển qua giữ chức vụ phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc. Hệ số lương của chức danh cũ và chức danh mới là khác nhau. Tuy nhiên, bảng lương  và phụ cấp quy định cho cán bộ không chuyên trách này được quy định riêng. Vì anh không cung cấp đầy đủ thông tin nên anh căn cứ vào trường hợp dưới đây để là cơ sở xem xét trường hợp của mình:

Nếu chức Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc VN có hệ số lương bậc 2 thấp hơn hệ số lương đang hưởng ở chức danh công chức xã thì anh sẽ được bảo lưu hệ số lương đang hưởng ở chức danh cũ 6 tháng, sau đó xếp lương vào bậc 2 của chức danh mới.

Nếu chức danh công chức xã có hệ số bậc lương bậc 1 thấp hơn nhưng hệ số lương bậc 2 cao hơn so với hệ số lương bậc 1 của chức danh Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc VN thì thời gian giữ bậc 1 ở chưc danh cũ được tính giữ bậc 1 của chức danh mới, đủ 60 tháng thì được xếp bậc 2 của chức danh mới.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Bảo lưu hệ số lương khi đang làm công chức xã chuyển giữ chức danh khác.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!
Phòng luật sư tư vấn pháp luật lao động – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí