Hỏi đáp Hôn nhân Gia đình

 • Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

  • 05/11/2019
  • Trần Liên
  • Nội dung câu hỏi: Tôi có mảnh đất làm nhà xã cấp cho cha tôi từ 1990 tôi về ở trên đất đó từ 1993 nhưng còn đứng tên của ông .Tới 2001 chúng tôi đã có với nhau 3 mặt con ông mới cho đứng tên tôi trên sổ đỏ. Vậy hỏi tài sản này là của riêng chồng hay của chung 2 vợ chồng xin tư vấn pháp luật. Quyền hợp pháp của người có mảnh đất đó là những ai ? tôi xin cảm ơn luật sư.

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp này của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Vì thời điểm thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất của người bố là năm 2001 nên sẽ áp dụng Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để giải quyết.

  Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về tài sản chung của vợ chồng :


  "1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.

  Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

   2. Trong trường hợp tài sản  thuộc sở hữu của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

  3. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung
  ."

  Theo đó, những tài sản được tặng cho chung hai vợ chồng hoặc thừa kế chung cho hai vợ chồng thì được coi là tài sản chung của hai vợ chồng.

  Điều 32 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về tài sản riêng của vợ, chồng

  “1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

  Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.”


  Nếu vợ hoặc chồng được tặng cho riêng tài sản trong thời kì hôn nhân thì  tài sản đó sẽ là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

  Thông tin bạn đưa ra không đầy đủ, bạn không đề cập tới việc người bố tặng cho riêng bạn hay tặng cho cả hai vợ chồng.

  -Trường hợp người bố tặng cho cả hai vợ chồng thì sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng. hai vợ chồng đều có quyền sử dụng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất. Và khi muốn chia tài sản chung thì theo nguyên tắc chia đôi mỗi người được ½ tài sản đó.

  -Trường hợp người bố chỉ tặng cho riêng vợ hoặc chồng trong thời kì hôn nhân thì đó là tài sản riêng của người đó. Người đó sẽ có quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất. Như vậy, vì là tài sản riêng nên người đó có toàn quyền định đoạt tài sản được tặng cho đó.

  Như vậy, bạn kiểm tra và xác minh lại thông tin xem người cha tặng cho cả hai vợ chồng hay chỉ tặng cho riêng mình người chồng để áp dụng vào một trong hai trường hợp trên.

    Hotline: 1900.6169