Đàm Minh Diệu

Tư vấn về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân

Luật sư tư vấn về trường hợp chồng vay tiền thì vợ có nghĩa vụ liên đới trả hay không, cụ thể như sau: Chồng của em gái tôi vay tiền để làm việc riêng mà không cho vợ biết (em gái tôi không biết), đến ngày trả mà chồng em gái tôi không có khả năng trả hết một lần số tiền đã vay đó, chủ nợ thì cứ yêu cầu phải trả hết một lần, chồng em gái tôi có hẹn là sẽ trả góp dần hàng tháng

Vì hiện nay với số tiền lương chỉ còn 1500.000 đồng một tháng vì đã phải trả nợ ngân hàng đến ba năm sau mới hết, người chủ nợ không chịu và đã kiện ra tòa. Cho tôi hỏi khi ra tòa thì em gái tôi có phải cùng chồng chịu trả số tiền nợ không?

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi, công ty xin tư vấn trường hợp này của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

“Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Ngoài ra thì Khoản 2 Điều 37 có quy định:

“Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;”

Theo đó, các giao dịch mà do một bên vợ hoặc chồng xác lập để nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ và chồng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Trong trường hợp của bạn, nếu khoản tiền chồng em gái bạn vay dùng để sử dụng vào nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình như: chi phí sửa chữa, xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình; việc học hành của các con…thì dù em bạn không bàn bạc với chồng và em bạn cũng không ký vào hợp đồng vay thì về nguyên tắc, em bạn vẫn phải có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ đó cùng với chồng. Còn nếu bạn chứng minh được khoản tiền chồng vay để sử dụng với mục đích cá nhân, cụ thể trường hợp của bạn là chồng em gái bạn làm việc riêng và em bạn cũng không biết đến việc vay nợ này thì em bạn không có nghĩa vụ liên đới trả khoản vay đó.

Nếu em gái bạn không muốn liên đới chịu trách nhiệm về khoản vay này thì em gái bạn phải chứng minh được rằng việc chồng vay  tiền không nhằm để sử dụng vào nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình mà hoàn toàn vì mục đích riêng, mục đích cá nhân.

Khi ra Tòa, Tòa án sẽ căn cứ vào chứng cứ, lời khai để đánh giá, kết luận có hay không việc vay nợ; mục đích vay nợ, việc sử dụng tài sản vay nợ cho nhu cầu chung của gia đình, hay nhu cầu riêng của chồng em gái bạn. Từ đó, giải quyết về vấn đề này.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Tư vấn về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí