Tuấn Luật sư

Tư vấn về thực hiện nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng khi ly hôn.

Nội dung yêu cầu tưu vấn: Con muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: bố mẹ con sinh sống nay hơn 10 năm rồi. trong quá trình sinh sống đã vây tiền nhà nước gần 200 triệu mà người đứng tên vây tiền la mẹ. nếu giờ bố mẹ con li dị thì số tiền đó xử lý như thế nào ạ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, về việc chỉ có mẹ bạn đứng tên trong hợp đồng vay.
 
Điều 24 Luật hôn nhân và gia đình 2013 về Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

“1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

3. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.khi một”

Như vậy, nếu bố và mẹ bạn có sự thỏa thuận về việc cho 1 người đứng tên trong hợp đồng vay. Thì khoản tiền này vẫn được xác định là tài sản chung của vợ chồng.
 

Thứ hai, về nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng

Điều 37 Luật hôn nhân và gia đình 2013 quy định về Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng.

“Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Như vậy, khoản nợ gần 200 triệu của bố mẹ bạn hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên đây được xác định là nghĩa vụ chung mà cả hai vợ chồng. Bởi vậy, với khoản nợ này cả bố và mẹ bạn đều có trách nhiệm trả nợ. Đồng thời, nghĩa vụ trả nợ về nguyên tắc sẽ được chia đều cho hai vợ chồng.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về thực hiện nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng khi ly hôn.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí