Vy Huyền

Tư vấn về chịu trách nhiệm tài sản sau hôn nhân

CHỒNG TÔI HIỆN ĐANG LÀM ĂN VỚI NGƯỜI BẠN GÁI, CÓ NHỜ TÔI KÝ TÊN VAY GIÙM NGÂN HÀNG NHƯNG 2 VỢ CHỒNG TÔI ĐANG TRONG THỜI KÌ LY THÂN, TÔI CÓ NÊN GIÚP CHỒNG TÔI KÝ TÊN KHÔNG? CHỒNG TÔI NÓI SẼ LÀM BẢN CAM KẾT LÀ CÁ NHÂN ANH ẤY VAY. VẬY KHI TÔI LY HÔN CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI VỀ KHOẢN VAY TRÊN KHÔNG?

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, với vấn đề của bạn Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 không có quy định về vấn đề ly thân, có nghĩa là trong giai đoạn này hai bạn vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân.

Do đó, các giao dịch được thực hiện trong thời kỳ này vẫn thuộc các giao dịch phát sinh trong thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng. Theo quy định tại Điều 37 Luật HNGĐ 2014 quy định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng thì vợ chồng phải có nghĩa vụ trước những phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng phải chịu trách nhiệm.

Nếu bạn ly hôn thì theo quy định tại Điều 60 Luật HNGĐ 2014 thì quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với ngân hàng vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng bạn và ngân hàng có thỏa thuận khác

Như vậy, nếu bạn kí tên vay tiền đối với ngân hàng thì đây là giao dịch phát sinh trong thời kì hôn nhân, và nếu có nghĩa vụ phát sinh trong giao dịch này thì vợ chồng bạn cùng phải chịu trách nhiệm và bồi thường theo quy định của pháp luật. Nếu ly hôn mà khoản nợ vẫn chưa được trả thì bạn phải liên đới chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp vợ chồng bạn và ngân hàng có thỏa thuận khác với nhau).

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí