Luật sư Trần Khánh Thương

Tư vấn hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư, trường hợp của gia đình em là nếu ba mẹ phân chia tài sản theo thỏa thuận và không ly hôn thì phần tài sản đã phân chia đó có hoàn toàn là tài sản riêng của mỗi người không? Nếu sau này ly hôn thì ba em có quyền đòi phân chia phần tài sản đã phân chia trước đó của mẹ em được không?

Trả lời tư vấn:

Chào anh/chị! Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân :

"1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Điều 40 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân như sau:

"1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba."

Theo đó, sau khi vợ, chồng đã lập văn bản chia tài sản trong thời kì hôn nhân bằng văn bản( công chứng, chứng thực đối với tài sản phải đăng kí quyền sở hữu) thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ phần tài sản đã được chia là tài sản riêng của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Do đó, nếu bố mẹ đã lập văn bản chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân và tuân thủ hình thức của văn bản thỏa thuận đó theo đúng quy định của pháp luật thì việc chia tài sản bắt đầu có hiệu lực. Phần tài sản được chia từ tài sản chung là tài sản riêng của các bên. Sau khi thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân, phần tài sản được chia của mẹ sẽ là tài sản riêng của mẹ nên khi ly hôn người bố không có quyền yêu cầu chia phần tài sản riêng đó của mẹ. 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí