Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trình tự, thủ tục xử lý vụ án lý hôn theo quy định của pháp luật hiện hành

Luật sư cho cháu hỏi về quy trình, thời gian xử một bản án ly hôn là như thế nào ạ, cụ thể: Chị cháu kết hôn được 3 năm nhưng do thể sống được với nhau nữa và đã quyết định ly hôn chồng. Tài sản chung là không có, chỉ có con chung. Nhưng vì ông chồng không đồng tình bỏ, thích gây khó khăn, về nhà chửi bới chị.

Về phía chị thì muốn giải quyết nhanh nhưng toà án tại thành phố cháu xử lý một vụ ly hôn từ tháng 4/201x đến nay vẫn chưa xong, hiện tại ông chồng đã nộp đơn kháng cáo được 4 ngày. Cháu muốn hỏi thời gian, quy trình xử một vụ án ly hôn là như thế nào? và khi kháng cáo thì nguyên đơn có được nhận bản án từ toà án thành phố trước khi lên tỉnh không? Cháu xin cảm ơn ạ.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Thứ nhất, về trình tự, thủ tục ly hôn như sau (Căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đối bổ sung năm 2011):

B1: Bị đơn nộp đơn khởi kiện tại Tòa án (trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án ra quyết định thụ lý vụ án, chuyển đơn khởi kiện hoặc trả lại đơn khởi kiện)

Trong trường hợp đơn khởi kiện không đủ các nội dung theo yêu cầu thì Tòa án có thể yêu cầu bị đơn sửa đơn khởi kiện, không quá 30 ngày, có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

B2: Nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án thì Toà án phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Toà án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí (trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Toà án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí)

B3: Trong thời hạn 04 tháng (có thể kéo dài lên đến 06 tháng) tùy từng trường hợp mà Tòa án ra các quyết định: công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Đình chỉ giải quyết vụ án; Đưa vụ án ra xét xử (hai bên không thỏa thuận được với nhau).

Đối với việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, hết thời  hạn 07 ngày kể từ lập biên bản  hòa giải thành mà các bên không có sự thay đổi ý  kiến thì Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Đối với việc đưa vụ án ra xét xử, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử (có thể gia hạn thành 02 tháng) thì Tòa án phải mở phiên tòa.

Sau 15 ngày kể từ ngày xét xử, nếu không có kháng cáo, kháng nghị thì bản án có hiệu lực thi hành.

Trên đây là trình tự, thủ tục tiến hành một vụ án ly hôn, tính từ ngày bị đơn nộp đơn khởi kiện cho đến ngày Tòa án đưa vụ án ra xét xử thì thời gian khoảng hơn 10 tháng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí