Tuấn Luật sư

Thủ tục khai tử và đăng ký lại khai tử

Đăng ký khai tử là một thủ tục hành chính pháp lý nhằm thông báo với chính quyền địa phương khi có người thân qua đời. Trình tự, thủ tục đăng ký khai tử được thực hiện như sau:

1. Thủ tục đăng ký khai tử

Trình tự thực hiện đăng ký khai tử:

- Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã;

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì  UBND cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Thành phần hồ sơ đăng ký khai tử:

1. Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định như:      

a) Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử;

b) Đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì UBND cấp xã, nơi người đó chết cấp Giấy báo tử;

c) Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử;

d) Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ, thì Thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử;

đ) Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý, thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử;

e) Đối với người chết do thi hành án tử hình, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy báo tử;

g) Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử;

h) Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử;

i) Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử;

k) Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử

Thời hạn giải quyết đăng ký khai tử:

Giải quyết ngay trong ngày

2. Thủ tục đăng ký lại việc tử

Trình tự thực hiện đăng ký lại việc tử:

- Người yêu cầu đăng ký lại việc tử có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký việc tử trước đây.

Thành phần hồ sơ đăng ký lại việc tử:

- Tờ khai đăng ký lại việc tử (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT).

- Bản sao Giấy chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao Giấy chứng tử thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng Sổ đăng ký khai tử không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Thời hạn giải quyết đăng ký lại việc tử

Giải quyết ngay trong ngày, trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Mẫu đơn, Tờ khai: Tờ khai đăng ký lại việc tử (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVT).

Gọi ngay