Tuấn Luật sư

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ đăng ký và các vấn đề khác liên quan đến khai sinh có yếu tố nước ngoài như sau:

thu-tuc-khai-sinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-jpg-15032013101915-U1.jpg

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

Trình tự thực hiện:

+   Người đi đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở Tư pháp, nhận phiếu hẹn trả kết quả.

+   Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Giấy khai sinh cho người đi khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

+   Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Sở Tư pháp kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Cách thức thực hiện:

+   Trực tiếp tại Sở Tư pháp;

+   Hoặc có thể ủy quyền cho người thứ khác nộp hồ sơ thay.

Thành phần hồ sơ:

+   Đơn xin đăng ký khai sinh

+   Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay cho Giấy chứng sinh như:

-    Văn bản xác nhận của người làm chứng trong trường hợp sinh ra ở ngoài cơ sở y tế.

-    Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

+   Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ (nếu có đăng ký kết hôn).

+   Giấy thoả thuận về chọn quốc tịch cho con ( nếu cha.mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con; Giấy thoả thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

+   Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+   Trường hợp có phát sinh vướng mắc về hồ sơ có thể lùi lại thời hạn giải quyết nhưng không quá 3 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+   Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

+   Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch .

+   Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Trân trọng

P. Luật sư HNGĐ - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí