Triệu Lan Thảo

Tài sản tặng cho riêng vợ, chồng có quyền lợi gì không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi công ty luật Minh Gia, Bà ngoại tôi nay đã già, bà muốn tặng mẹ tôi ngôi nhà của bà, bà ngoại tôi độc thân (chưa từng đăng ký kết hôn với ai). Nếu bà ngoại tôi tặng nhà cho mẹ tôi, như vậy đây là tài sản thuộc cá nhân của mẹ tôi có đúng không? Ba tôi không có quyền lợi gì từ việc bà ngoại tặng nhà cho mẹ tôi? Cám ơn công ty luật Minh Gia.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng...”

Căn cứ vào điều luật nêu trên, nếu như bà ngoại bạn viết giấy tờ tặng cho ngôi nhà cho riêng mẹ bạn thì đó là thuộc vào khối tài sản riêng của mẹ bạn. Sauk hi đã được tặng cho, những giao dịch liên quan đến ngôi nhà đó thuộc quyền quyết định của mẹ bạn, ba bạn không có quyền lợi gì từ khối tài sản này.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí