Phạm Diệu

Tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân

Xin chào quý công ty. Tôi có một câu hỏi liên quan đến tài sản trong hôn nhân, xin được Quý công ty tư vấn giúp, cụ thể sau: Năm 1993 hai anh em ruột chúng tôi có mua 01 mảnh đất (giấy tờ mua bán lúc đó chỉ có xác nhận của UBND xã do chủ tịch xã ký tên đóng dấu).

Năm 1999 tôi xây dựng gia đình (có giấy đăng ký kết hôn). Đến 2011 chúng tôi mới được cấp giấy CNQSDĐ đứng tên hai anh em (không có tên của 2 người vợ trong giấy). Xin hỏi nay ly hôn, một phần tài sản của tôi là QSDĐ đó có phải là tài sản riêng của tôi không? (hiện tôi vẫn còn giữ các giấy tờ mua bán xác nhận của UBND xã nhưng là bản “chứng thực”, còn bản gốc đã nộp cho quận).

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia, Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về tài sản là quyền sử dụng đất. Đây là tài sản riêng của bạn, hình thành trước thời kỳ hôn nhân theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất của bạn, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn hình thành trước thời kỳ hôn nhân, hơn nữa giao dịch này đã đảm bảo các quy định của pháp luật vào thời điểm đó vì đã lập thành văn bản, có sự xác nhận của UBND xã, do đó, tài sản này được coi là tài sản riêng của bạn, khi ly hôn, một phần quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bạn, không thuộc diện tài sản chung vợ chồng, cần phải tiến hành chia tài sản.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí