Hoàng Thị Nhàn

Tài sản của vợ chồng khi được tặng cho

Xin chào luật sư, luật sư cho em hỏi. Tài sản của chồng em là do cha mẹ chồng em mất để lại vậy đó có phải là tài sản chung của vợ chồng em không và vợ chồng em ly dị thì có được chia đôi tài sản đó không? Quy định thế nào mong được luật sư tư vấn, Em xin cám ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 33, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:


 “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
 
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
 
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Do bạn không nói rõ về thời điểm bố mẹ chồng bạn mất và để lại tài sản cho chồng bạn cũng như việc thỏa thuận về tài sản của vợ chồng bạn trong thời kỳ hôn nhân nên có một số trường hợp về tài sản đó như sau:
 
-         Tài sản của bố mẹ chồng bạn để lại cho chồng bạn trước thời kỳ hôn nhân của hai bạn và sau khi kết hôn không có thỏa thuận hợp nhất và tài sản sau khi kết hôn thì tài sản đó được coi là tài sản riêng của chồng bạn, khi ly hôn bạn không được nhận các giá trị tài sản từ tài sản riêng đó.
 
-         Tài sản của bố mẹ chồng bạn để lại cho chồng bạn trước thời kỳ hôn nhân của hai bạn nhưng sau khi kết hôn đã có thỏa thuận hợp nhất tài sản thì tài sản đó được coi là tài sản chung của vợ chồng và khi ly hôn, nếu không thỏa thuận được về việc phân chia tài sản thì tài sản được chia theo quy định tại khoản 2 điều 59 về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:
 
“2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.”
 
Tài sản của bố mẹ chồng bạn để lại cho chồng bạn trong thời kỳ hôn nhân của hai bạn sẽ là tài sản chung của hai bạn trừ trường hợp theo khoản 1 điều 40  hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:
 
“1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.”
 
Các trường hợp không thuộc khoản 1 điều 40 kể trên thì tài sản là tài sản chung của vợ chồng và được chia theo quy định tại khoản 2 điều 59 kể trên.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí