Trần Phương Hà

Quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư cho em hỏi: Em ly hôn năm 2012 và toà án đã quyết định em nuôi con. Và đến 2014 em kết hôn với người Hàn Quốc. Vây em còn quyền nuôi con không ạ. Hiêņ nay, người chồng trước đòi quyền nuôi con. Và con em năm nay 6 tuổi, mong luật sư tư vấn, em xin cảm ơn.

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định như sau:

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đối với trường hợp của bạn: Giữa bạn và chồng bạn không hề có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, con bạn 6 tuổi (dưới 7 tuổi). Như vậy

Trường hợp thứ nhất: nếu bạn không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con (ví dụ: không đủ điều kiện kinh tế, đi xa không nuôi dưỡng con mà giao con cho người khác…)  thì chồng cũ của bạn sẽ có quyền yêu cầu Tòa án quyết định việc thay đổi trực tiếp nuôi con.

Trường hợp thứ hai: nếu bạn hoàn toàn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con (Ví dụ: sau khi bạn lấy chồng, bạn với chồng bạn vẫn trực tiếp chăm sóc, giáo dục con của bạn…) thì bạn hoàn toàn có quyền tiếp tục trực tiếp nuôi con. Tòa án sẽ không giải quyết yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Như vậy, nếu sau khi bạn kết hôn với chồng hiện tại, bạn vẫn có đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì bạn vẫn sẽ có quyền được trực tiếp nuôi con. Chồng bạn có nghĩa vụ tôn trọng việc con bạn sống chung với bạn.

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí