Nông Hồng Nhung

Quyền nuôi con và việc phân chia tài sản sau khi ly hôn

Cháu chào luật sưCháu muốn nhờ mọi người tư vấn giúp đỡ cháuCháu năm nay 28 còn chồng cháu 33 chúng cháu gần đây có nhiều chuyện không được hoà thuận lắm, giữa 2 vợ chồng và cả với nhà chồng cháu. Cháu và chồng kết hôn giờ được 2 cháu trai cháu lớn hơn 2 tuổi còn cháu nhỏ mới sinh được 1 tháng.

Cháu làm kế toán trường học được 5 năm lương hưởng theo hệ số, hệ số lương giờ là 2,26. 2 năm tăng lương một lần. Còn các khoản phụ cấp thêm cả cong tác phí được hơn 1 triệu 1 tháng. Chồng cháu giờ thì hùn vốn mở cong ty sơn với hai người bạn, vừa mới mở chưa biết kinh doanh thế nào. Trước kia thì chạy xe chở khách 7 chỗ, cháu cũng không muốn chia tay nhưng nhiều yếu tố tác động cả cháu và gia đình anh ấy k thể hoà hợp mà chồng cháu thì toàn nghe lời ông bà. Bố mẹ chồng cháu là giáo viên về hưu. Chồng cháu bảo 5 năm nữa nếu quan hệ không tốt hon thì chia tay. Cháu muốn nhờ luật sư tư vấn giúp cháu, nếu như 5 năm nữa ly hôn thì cháu có được quyền nuôi con không. Tài sản phân chia thế nào chắc cháu không được vì chúng cháu có nhà riêng nhưng ở trên đất của ông bà mà cũng chưa có giấy tờ nhà riêng. Cháu xin cảm ơn

Quyền nuôi con và việc phân chia tài sản sau khi ly hôn

Quyền nuôi con và việc phân chia tài sản sau khi ly hôn

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề giành quyền nuôi con khi ly hôn

Căn cứ theo Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

"1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con."

Như vậy, nếu 5 năm nữa bạn và chồng quyết định ly hôn thì bạn có thể thỏa thuận với chồng để bạn được trực tiếp nuôi con.

Nếu bạn và chồng không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

+ Đối với bé trai hơn 2 tuổi: 5 năm nữa bé đã hơn 7 tuổi. Do đó, nếu bạn và chồng không thỏa thuận được về người trực tiếp nuôi con thì Tòa án sẽ quyết định người trực tiếp nuôi con căn cứ vào nguyện vọng của con bạn. Nếu nguyện vọng của bé là được sống với bạn và bạn đáp ứng được những điều kiện về vật chất và tinh thần thì bạn sẽ giành được quyền nuôi con.

+ Đối với bé trai được 1 tháng tuổi: 5 năm nữa bé hơn 5 tuổi. Do đó, nếu bạn và chồng không thỏa thuận được về người trực tiếp nuôi con thì Tòa án sẽ quyết định người trực tiếp nuôi con căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con dựa trên những yếu tố cơ bản như:

- Yếu tố về vật chất: điều kiện, hoàn cảnh gia đình của bố và mẹ

- Yếu tố tinh thần: đời sống tình cảm, sự quan tâm, thời gian bố mẹ dành cho con

Trong trường hợp này để giành được quyền nuôi con, bạn phải tìm cách chứng minh chồng bạn không đủ điều kiện nuôi con (ví dụ như tình hình tài chính không ổn định, điều kiện sinh hoạt, môi trường sống không tốt cho sự phát triển của bé, bố không có thời gian để quan tâm, chăm sóc con...)

Thứ hai, về việc phân chia tài sản sau khi ly hôn

Nguyên tắc phân chia tài sản sau khi ly hôn được thực hiện theo Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

"1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng qu định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này."

Như vậy, sau khi ly hôn, tài sản riêng của bạn vẫn thuộc về bạn, còn tài sản chung sẽ được phân chia theo thỏa thuận giữa bạn và chồng của bạn, nếu bạn và chồng không thể thỏa thuận được thì tài sản chung sẽ được phân chia theo quyết định của Tòa án căn cứ vào các yếu tố cơ bản như:

- Người được giao trực tiếp nuôi con;

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Về căn nhà bạn và chồng xây dựng trên mảnh đất của bố mẹ chồng bạn: Nếu bạn chứng minh được việc xây dựng căn nhà này hoàn toàn do vợ chồng bạn tạo dựng nên thì quyền sở hữu, sử dụng, định đoạt căn nhà được xác định là của vợ chồng bạn. Khi đó, hai vợ chồng bạn có thể thỏa thuận để phân chia ngôi nhà. Nếu bạn và chồng không thể thỏa thuận được, tài sản là ngôi nhà sẽ được chia theo quyết định của Tòa án. Thông thường trong trường hợp của bạn, vì ngôi nhà là hiện vật được xây dựng trên đất của bố mẹ chồng của bạn nên rất khó khăn trong việc xử lý, do đó, nếu có thể thỏa thuận việc phân chia tài sản hoặc được phân chia theo quyết định của Tòa án thì ngôi nhà nên để chồng bạn sử dụng và bạn sẽ được chồng trả một khoản tiền tương ứng với phần tài sản ngôi nhà được chia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí