Hỏi đáp Hôn nhân Gia đình

 • Quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Chế độ hôn nhân của nước ta hiện nay là chế độ một vợ, một chồng. Việc đăng ký kết hôn, quan hệ hôn nhân được pháp luật bảo vệ và quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp lý khác. Vậy, hôn nhân như thế nào là hôn nhân hợp pháp? Việc hủy kết hôn trái pháp luật được quy định như thế nào? … Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

  1. Luật sư tư vấn về hủy bỏ quan hệ hôn nhân trái pháp luật

  Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ kết hôn không tuân theo các trình tự, thủ tục do Luật hôn nhân và gia đình quy định hoặc kết hôn khi chưa đủ điều kiện kết hôn. Khi phát hiện hành vi kết hôn trái quy định của pháp luật, tùy theo từng trường hợp mà sẽ có các hướng giải quyết, xử lý khác nhau, trong đó có quy định về hủy việc kết hôn trái quy định của pháp luật.

  Nếu bạn đang có thắc thắc về hướng xử lý đối với hành vi kết hôn, cũng như quan hệ hôn nhân trái quy định của pháp luật, hãy gửi câu hỏi của mình về địa chỉ Email của công ty Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được các Luật sư, chuyên viên pháp lý tư vấn các vấn đề như:

  - Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn;

  - Quy định về biện pháp xử lý với các quan hệ hôn nhân trái quy định của pháp luật;

  - Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý khác về hôn nhân và gia đình.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống tư vấn dưới đây để có thêm thông tin và đối chiếu với trường hợp của mình.

  2. Hỏi về hủy quan hệ hôn nhân trái pháp luật 

  Kết hôn trái pháp luật được quy định về người có quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật, và hậu quả của việc kết hôn trái pháp luật...là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định, được quy định cụ thể như sau:

  Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

  +   Bên bị cưỡng ép, bị lừa dối kết hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Toà án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu Toà án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định về “Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở”.

  +   Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu Toà án hủy việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm quy định về “Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên” và những trường hợp cấm kết hôn theo quy định như “Người đang có vợ hoặc có chồng; Người mất năng lực hành vi dân sự; Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; Giữa những người cùng giới tính..”

  +   Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu Toà án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu Toà án hủy việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm quy định về “Nam từ đủ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ  đủ mười tám tuổi trở lên” và những trường hợp cấm kết hôn theo quy định như “Người đang có vợ hoặc có chồng; Người mất năng lực hành vi dân sự; Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; Giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; Giữa những người cùng giới tính..”

  -    Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

  -    Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

  -    Hội liên hiệp phụ nữ.

  +   Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền đề nghị Viện kiểm sát xem xét, yêu cầu Toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

  Hủy việc kết hôn trái pháp luật

  Theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đã nêu trên đây, Toà án xem xét và quyết định việc hủy kết hôn trái pháp luật và gửi bản sao quyết định cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn. Căn cứ vào quyết định của Toà án, cơ quan đăng ký kết hôn xoá đăng ký kết hôn trong Sổ đăng ký kết hôn.

  Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật

  +   Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên nam, nữ phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.

  +   Quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn.

  +   Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thoả thuận của các bên; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn