Trần Phương Hà

Quy định của pháp luật về Quyền nuôi con sau khi ly hôn

Chúng tôi cưới nhau được 6 năm, có 2 con trai hơn 5 tuổi và hơn 2 tuổi. Tôi muốn nuôi con 5 tuổi có được hay không. Vì tính cách cháu không hợp với chồng và gia đình chồng, tôi sợ cháu khi về sống với ông bà sẽ bị ảnh hưởng về tính cách. Vậy khi ly hôn, tôi có được quyền nuôi con không? Nếu có tôi có quyền đòi phụ cấp nuôi cháu 5 tuổi không?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dưỡng con cái của vợ chồng khi ly hôn như sau:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, đối chiếu với quy định trên: Con trai bạn đã 5 tuổi. Theo đó, quyền nuôi dưỡng con trai của bạn sẽ do hai vợ chồng bạn tự thỏa thuận; trường hợp vợ chồng bạn không thỏa thuận được thì sẽ do tòa án quyết định.

Khi quyết định quyền nuôi con thuộc về ai, tòa án sẽ căn cứ vào điều kiện vật chất và điều kiện tinh thần của mỗi bên. Nếu muốn giành được quyền nuôi con, bạn phải chứng minh được điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con của bạn hơn chồng bạn, bao gồm các yếu tố sau:

+ Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập…các yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ;

+ Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm đã dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn … của cha mẹ.

+ Nguyện vọng của con: Con mong muốn được ở với ai (chỉ áp dụng với con từ đủ 7 tuổi trở lên).

Mặt khác, pháp luật cũng quy định Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 82 Luật này, cụ thể:

“1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Như vậy, trường hợp bạn giành được quyền nuôi con trai 5 tuổi thì bạn có quyền yêu cầu chồng bạn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con trai. Điều này hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định của pháp luật về Quyền nuôi con sau khi ly hôn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí