Hỏi đáp Hôn nhân Gia đình

 • Mẫu đề nghị thay đổi người nuôi con sau ly hôn

  • 30/12/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nội dung trong đơn yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn bao gồm thông tin về vợ/chồng, quyền nuôi con theo quyết định của tòa, lý do yêu cầu thay đổi người nuôi con và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:


  yeu-cau-thay-doi-nuoi-con-sau-ly-hon-jpeg-04122012013816-U1.jpeg

   

  Đơn yêu cầu thay đổi người nuôi con sau ly hôn

  -------------------------------------------------------

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------------

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN (Mẫu)


  Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ..............

  Tên tôi là:........................................................................... Sinh năm: .....................


  Nghề nghiệp:............................................................................................................


  Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................


  Tạm trú:..................................................................................................................


  Điện thoại liên hệ:....................................................................................................


  Tại bản án, quyết định:.............................................................................................


  tại:................................................................................... ngày...tháng...năm..........


  của Tòa án nhân dân...............................................................................................


  Về phần con chung:.................................................................................................


  ..............................................................................................................................


  Hiên con chung đang ở với anh (chị)..........................................................................


  là.................................................................................  trực tiếp nuôi dưỡng           


  Hộ khẩu thường trú:................................................................................................


  Tạm trú:..................................................................................................................


  Điện thoại liên hệ:........................................................................... ........................


  Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:.............................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................


  Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:.........................................

   

  Hà Nội, ngày......tháng......năm 20.....

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

  >> Luật sư tư vấn quy định về quyền nuôi con khi ly hôn, Gọi: 1900.6169

  ---------------

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến như sau:

  Câu hỏi: Quyền thay đổi họ cho con sau khi vợ chồng ly hôn quy định thế nào?

  Xin chào công ty luật minh gia. Tôi muốn tư vấn 1 việc như sau: gia đình tôi hiện có 2 cháu sinh đôi, 2 cháu đã 14 tuổi rồi. Còn bố các cháu không nhận các cháu từ khi cháu có 1 tuổi, cũng không bao giờ qua lại hỏi han gì đến các cháu cả.  Và trước khi sinh 2 cháu vợ chồng tôi đã li hôn rồi. Nên tôi muốn đổi họ cho con tôi thì bố cháu mất. Vậy tôi có thể làm giấy tờ đổi họ cho con tôi không? Hoặc có cách nào xin công ty có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!

  Trả lời: Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 về quyền thay đổi họ. Cụ thể:

  Điều 27. Quyền thay đổi họ

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

  a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

  b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

  c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

  d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

  đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

  g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

  h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

  2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

  3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

  Theo đó, trong trường hợp bạn muốn thay đổi họ cho con và con cũng đồng ý thì có thể thực hiện được thủ tục thay đổi họ cho con và thủ tục sẽ được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý dù thay đổi họ nhưng sẽ không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn