Luật sư Vũ Đức Thịnh

Ly hôn và nghĩa vụ nuôi dưỡng con đã thành niên sau ly hôn

Luật sư cho hỏi về việc cấp dưỡng đối với con cái khi con đã thành niên như sau: Năm nay tôi 50 tuổi, đã có 2 con (1 con đã ra trường còn 1 con đang học đại học), chồng tôi muốn li hôn thì việc nuôi con đang học đại học và chia tài sản như thế nào ạ, xin tổng đài tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Thứ nhất, về quyền nuôi con và trách nhiệm cấp dưỡng

Tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

...”

Theo quy định trên, trong trường hợp của bác, khi ly hôn việc ai sẽ là người trực tiếp nuôi con sẽ do nguyện vọng của các con bác. Tuy nhiên, việc cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con chỉ phát sinh trong trường hợp con đã thành niên không có khả năng lao động. Cụ thể, tại Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”

Mặt khác, Bộ luật dân sự  quy định:

“Người thành niên, người chưa thành niên

Người từ đủ mười tám tuổi trở lên là người thành niên. Người chưa đủ mười tám tuổi là người chưa thành niên.”

Như vậy, trong trường hợp của bác, việc ai là người trực tiếp nuôi con sẽ do hai bác thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được Tòa sẽ căn cứ nguyện vọng của các con. Và việc nuôi dưỡng sẽ thực hiện theo quy định trên hoặc do thỏa thuận.

- Thứ hai, về chia tài sản chung

Tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

…”

Như vậy, việc phân chia tài sản khi ly hôn sẽ được thực hiện theo quy định trên.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí