LS Vũ Thảo

Sống chung như vợ chồng không kết hôn chia tài sản thế nào?

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi về việc chia tài sản khi sống chung như vợ chồng như sau: Chúng tôi chung sống với nhau được 2 năm nay nhưng chưa đăng kí kết hôn. Thời gian đầu trước khi chúng tôi về ở với nhau tôi đã đứng tên vay tiền để làm nhà còn anh kia thì chịu giả lãi hàng tháng, sau rồi tôi vay riêng một xuất ngân hàng nữa và có đưa cho a ta 40 triệu để làm nhà tiếp. cùng lúc đó a ta đã mượn của tôi 30 triệu tiền mặt nữa, sau khi xong nhà chúng tôi dọn về ở chung.

Trong thời gian đó chúng tôi có thế chấp nhà để vay ngân hàng với số tiền là 200tr để đầu tư buôn bán, được khoảng vài tháng tôi cũng vay thêm 150tr nữa để mua đồ kinh doanh thêm. không những vậy chúng tôi có vay thêm lãi ngoài khoảng 100tr.

Tóm lại là tôi đã bỏ tiền mặt trước khi chung sống với a ta là 70 tr. còn a ta thì k có đồng nào. bây giờ chúng tôi k ở dc với nhau nữa nên quyết định chia tài sản nhưng a ta nói tôi chỉ có 40 tr để làm nhà nên k có quyền để chia nhà và tôi sẽ k dược cái gì cả chỉ ra đi tay trắng. vậy tôi muốn nhờ ý kiến của luật sư tư vấn  cho tôi về vấn đề này sẽ được giải quyết như nào ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Gia. Từ những thông tin bạn cung cấp chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

1. Quy định về kết hôn và chế độ hôn nhân gia đình

Căn cứ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

>> Tư vấn giải quyết chế độ tài sản vợ chồng, gọi: 1900.6169

Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.

"Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý."

Căn cứ quy định nêu trên, quan hệ giữa 2 bạn chỉ là quan hệ chung sống như vợ chồng, không phải quan hệ hôn nhân vì chưa đăng ký kết hôn.

2. Chế độ tài sản khi sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn

Theo phân tích trên thì, tài sản do 2 bạn tạo ra sau khi về chung sống với nhau cũng không được coi là tài sản chung của vợ chồng và sẽ được xác định là tài sản chung và được chia theo công sức đóng góp của các bên, cụ thể Bộ luật Dân sự quy định về chế độ sở hữu chung như sau:

"Sở hữu chung

Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản.

Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

Tài sản thuộc hình thức sở hữu chung là tài sản chung."

Đối với vấn đề chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung, luật dân sự quy định:

"1. Trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu các chủ sở hữu chung đã thoả thuận không phân chia tài sản chung trong một thời hạn thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để chia.

2. Trong trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi người đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung để nhận tiền thanh toán và được tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán."

Như vậy, theo quy định trên trong thời gian chung sống với nhau 2 bạn tạo ra tài sản chung nào thì sẽ có quyền yêu cầu chia tài sản chung đó, nếu là tài sản do bạn tạo lập riêng và bạn chứng minh được tài sản đó chỉ do bạn tạo lập thì sẽ được xác định là tài sản riêng và sẽ không được đem ra chia.

Đối với người chung sống cùng bạn, muốn sở hữu số tài sản đang có và không có ý định chia cho bạn thì hai bên phải chứng minh được công sức đóng góp, tạo lập tài sản để xác định rõ phần tài sản của mình trong khối tài sản chung đó.

Trân trọng.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn