Tuấn Luật sư

Khi nào thì vợ hoặc chồng có thể thay đổi quyền nuôi con

Chào luật sư cho tôi hỏi về việc yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con như sau: Tôi và cô ấy đã ly dị khoảng 3 tháng và đã có quyết định của tòa án. Theo thỏa thỏa thuận giữa tôi và cô ấy là quyền nuôi con là tôi (con gái tôi được 3 tuổi) không cần chu cấp nuôi dưỡng cũng như đã có quyết định của tòa án. Nay cô ấy kiện và đòi quyền nuôi con vậy có được không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 84 Luật hôn nhân gia đình 2014:
 
“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ”.

Do đó, vợ anh có quyền thay đổi việc trực tiếp nuôi con trong vấn đề này đến Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, đề được Tòa án xem xét và giải quyết quyền nuôi con thì phải căn cứ thay đổi theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều trên.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí