Tuấn Luật sư

Khi nào phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi kết hôn

Luật sư cho cháu hỏi về điều kiện kết hôn như sau: Chú của con và thím của con ở dưới quê lấy nhau nhưng không có làm giấy kết hôn, sống chung với nhau đươc nhiều năm, có 2 đứa con. Sau đó chú và thím con xảy ra mâu thuẫn, thím con dẫn đứa nhỏ bỏ nhà đi nhiều năm không về. Giờ chú con có thể làm giấy độc thân để cưới vợ mới không ạ? Người vợ cũ có quyền gì không nếu quay trở về. Cháu xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Do thông tin bạn cung cấp không rõ ràng do đó chúng tôi chưa xác định được chú thím bạn chung sống với nhau từ năm bao nhiêu do đó chúng tôi chia thành các trường hợp sau:

Trường hợp 1: nếu chú thím bạn đã chung sống với nhau trước năm 1987

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP thì nếu chú thím bạn chung sống với nhau trước ngày 03/01/1987 đến thời điểm hiện tại thì quan hệ của chú thím bạn được xác nhận là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Nếu chú bạn muốn kết hôn với người mới thì phải làm thủ tục ly hôn tại Tòa án nhân dân theo thủ tục về ly hôn.

Tuy nhiên, hiện tại thím bạn đã đi khỏi địa phương do đó để giải quyết thủ tục ly hôn trong trường hợp này là tương đối khó khăn. Nếu chú bạn không biết được tin tức của thím bạn thì phải làm thủ tục tuyên bố thím bạn mất tích theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Điều 68 Bộ luật dân sự 2015 quy định về tuyên bố một người mất tích như sau:

“1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.”

Như vậy, chú bạn sẽ phải làm thủ tục tuyên bố thím bạn mất tích nếu đủ các điều kiện theo quy định đã nêu trên. Sau khi có quyết định tuyên bố mất tích chú bạn mới làm thủ tục ly hôn và đăng ký kết hôn với người mới.

Trường hợp 2: Nếu chú thím bạn chung sống với nhau sau năm 1987 và không làm thủ tục đăng ký kết hôn

Cũng theo quy định tại Thông tư 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP thì nếu chú thìm bạn sinh sống sau năm 1987 và không đăng ký kết hôn thì không được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Khi đó chú bạn có thể làm thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Gọi ngay