Trần Diềm Quỳnh

Hỏi, xin giấy xác nhận y tế khi kết hôn với người nước ngoài

Luật sư tư vấn trường hợp khi kết hôn với người nước ngoài thì cơ sở y tế nào có thẩm quyền cấp giấy xác nhận y tế cho người muốn kết hôn với người nước ngoài? Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào Luật sư. Tôi muốn hỏi về việc xin cấp giấy chứng nhận sức khỏe để làm đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Nhưng tôi không biết phải đến cơ quan nào để có đủ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sức khỏe trong trường hợp của tôi. Tôi không hiểu biết nhiều về luật và phân loại chứng nhận sức khỏe của bộ y tế. 

Vậy tôi mong các anh chị ở văn phòng luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi có thể xin giấy khám sức khỏe tại bệnh viện cấp Huyện được không hay phải đi lên cấp tỉnh ạ? Quy định về khám sức khỏe trong trường hợp này của tôi thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có quy định như sau:

“Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình”.

Vậy, việc quy định tổ chức y tế có thẩm quyền xác nhận người không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình (gọi chung là giấy xác nhận) thuộc quyền và trách nhiệm của ngành y tế. Về nguyên tắc, tổ chức y tế nào cấp giấy xác nhận phải là tổ chức có thẩm quyền cấp, trường hợp cấp sai thẩm quyền thì tổ chức đó sẽ chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về y tế. Để thực hiện thống nhất trong phạm vi địa phương và có cơ sở hướng dẫn đương sự đến đúng tổ chức y tế có thẩm quyền lấy giấy xác nhận, tại mỗi địa phương (cấp tỉnh), cơ quan quản lý nhà nước là Sở Tư pháp và Sở Y tế sẽ lập Danh sách các tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh có thẩm quyền cấp giấy xác nhận y tế. Trường hợp đương sự sử dụng giấy xác nhận do tổ chức y tế thuộc địa bàn tỉnh/thành phố khác cấp thì có thể xác định tính hợp lệ của giấy xác nhận thông qua trao đổi với Sở Tư pháp tỉnh/thành phố đó.

Như vậy, bạn có thể xin giấy xác nhận y tế tại bệnh viện cấp Huyện có thẩm quyền cấp giấy xác nhận y tế cho bạn. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi, xin giấy xác nhận y tế khi kết hôn với người nước ngoài. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn hôn nhân gia đình trực tuyến để được giải đáp.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí