LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Hỏi về giấy chứng nhận độc thân khi kết hôn với người nước ngoài

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào luật sư công ty Luật Minh Gia, Cho tôi hỏi quy định về cấp giấy chứng nhận độc thận để kết hôn với người nước ngoài như sau: Tôi có con gái sắp kết hôn với người nước ngoài. Con rể tôi là người Malaysia sinh năm 19xx, con gái tôi thì sinh năm 19xx, tôi muốn hỏi như sau:

Họ quen nhau và muốn đăng ký kết hôn ở Malaysia, Tôi nghe nói thủ tuc làm giấy độc thân đã thay đổi và rất kho khăn. Xin giúp tôi các bước làm giấy dộc thân cho con tôi. Tôi còn nghe nói là cần phải có con rể tôi về phỏng vấn thì con gái tôi mới làm được giấy độc thân. Nhưng do con rể tôi bận việc không thể về được, vậy lam thế nào con gái tôi làm giấy độc thân được. Xin luật su tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn!

>> Giải đáp thắc mắc về thủ tục cấp xác nhận tình trạng hôn nhân, liên hệ: 1900.6169

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Gia chúng tôi. Với trường hợp của bạn thì chúng tôi hướng dẫn giải quyết như sau.

Trong thủ tục đăng ký kết hôn không có loại giấy tờ nào là giấy chứng nhận độc thân. Để chứng nhận tình trạng độc thân (thay thế cho giấy chứng nhận độc thân mà bạn đang thắc mắc) thì bạn cần phải xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp con gái bạn kết hôn với người nước ngoài do đó trình tự, thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định như sau:

Theo Điều 15, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thì:

Điều 15. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN Thông tư số: 09b/2013/TT-BTP)

b) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người yêu cầu.

Trường hợp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do người yêu cầu nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản xin ý kiến Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp thực hiện thẩm tra, xác minh và có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã kèm trả hồ sơ; nếu từ chối giải quyết, Sở Tư pháp giải thích rõ lý do bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho người yêu cầu.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cấp cho người yêu cầu.

6. Căn cứ tình hình cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định bổ sung thủ tục phỏng vấn để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Dựa trên quy định về thủ tục xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trên thì con gái bạn sẽ được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sau khi thực hiện xong các thủ tục được hướng dẫn trên đây và con rể của bạn không phải sang Việt Nam để thực hiện thủ tục hành chính nêu trên.

---

2. Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân quy định thế nào?

Câu hỏi: Em và bạn gái em muốn xin giấy xác nhận độc thân để đăng ký kết hôn, em thì không có vấn đề gì chỉ là bạn gái của em đã xin giấy xác nhận độc thân một lần vào tháng 7 năm 2016 để làm thủ tục kết hôn với người nuớc ngoài nhưng có một số vấn đề nên bạn gái em không muốn kết hôn với người nuớc ngoài nữa.

Do bạn gái em bỏ ngang giữa chừng cho nên công ty môi giới chỗ bạn gái em tuyển chồng không trả lại giấy tờ nữa, giờ bạn gái của em không xin đuợc giấy tờ xác nhận độc thân nữa. Theo như em tìm hiểu thấy bảo phải sau 6 tháng nữa bạn gái em mới xin cấp lại đuợc. Vậy mong luật sư tư vấn giúp em cách giải quyết để bạn gái em có thể xin đuợc giấy tờ để chúng em đăng ký kết hôn đuợc. Xin chân thành cám ơn luật sư?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Cụ thể:

Điều 10. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định sau:

1. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.

....

Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

...

6. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

Điều 23. Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Như vậy, khi đăng ký kết hôn thì phải xuất trình được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp được cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhận vì nguyên nhân thời hạn sử dụng đã hết (6 tháng) hoặc để sử dụng vào mục đích khác nhưng sẽ phải nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũ đã được cấp trước. Theo đó, đối chiếu với trường hợp của bạn thì do bạn của bạn trước đó đã xin được xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài nhưng lại không kết hôn nữa. Nên hiện nay nếu muốn kết hôn (không lấy được giấy xác nhận cũ) thì phải thực hiện theo hướng liên hệ tới Uỷ ban nhân dân mà trước đó đã làm thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng độc thân để được công nhận, xác nhận là trong khoảng thời gian đó chưa thực hiện việc đăng ký kết hôn với ai sau đó mang bản xác nhận đó gửi cơ quan nơi thực hiện đăng ký kết hôn cho hai bạn để họ đối chiếu. Trường hợp giấy tờ hợp lệ thì Uỷ ban nhân dân sẽ thực hiện đăng ký kết hôn cho hai người.

Trên đây là nội dung tư vấn về: Giấy chứng nhận độc thân khi kết hôn với người nước ngoài. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn hôn nhân gia đình trực tuyến để được giải đáp.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn