LS Quang Vinh

Hỏi về bản án, quyết định ly hôn ở nước ngoài

Câu hỏi tư vấn: Nhờ luật sư tư vấn dùm tình trạng hôn nhân của mình , mình đã ly hôn taị đaì loan ,và đã có quyết đinh ly hôn của đài loan và đã hợp thức chử ký rồi tiếp tục làm gì nữa nhờ luật sư hướng dẫn

Trả lời: Chào chị, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi.

Với câu hỏi của chị, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo điều 125 Luật hôn nhân gia đình 2014: Việc công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Cụ thể theo điều 343 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi bổ sung năm 2011):

“1. Tòa án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trong các trường hợp sau đây:
a) Bản án, quyết định dân sự của Tòa án của nước mà Việt Nam và nước đó đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề này;
b) Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định công nhận và cho thi hành.
2. Tòa án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài trong trường hợp quyết định được tuyên tại nước hoặc của Trọng tài của nước mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề này.
3. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài cũng có thể được Tòa án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trên cơ sở có đi có lại mà không đòi hỏi Việt Nam và nước đó phải ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề đó.
4. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài hoặc quyết định của Trọng tài nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành
5. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận thì đương nhiên được công nhận tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
6. Tòa án Việt Nam chỉ Xem Xét việc không công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam khi có đơn yêu cầu không công nhận.”

Vì vậy bản án ly hôn của chị muốn được Tòa án Việt Nam công nhận thì phải thuộc các trường hợp như trên. Để được công nhận bản án đó ở Việt Nam, theo điều 350 và 351 Bộ luật tố tụng dân sự) chị cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam (nội dung theo quy định tại điều 350 Bộ luật tố tụng dân sự)

- Bản sao hợp pháp bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài;

-Văn bản xác nhận bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật, chưa hết thời hiệu thi hành và cần được thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp trong bản án, quyết định đó đã thể hiện rõ những điểm này

-Văn bản xác nhận việc đã gửi cho người phải thi hành bản sao bản án, quyết định đó. Trường hợp người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó vắng mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài thì phải có văn bản xác nhận người đó đã được triệu tập hợp lệ.

Các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.

Bộ hồ sơ này phải được gửi cho Bộ Tư pháp, sau đó Bộ tư pháp sẽ chuyển cho Tòa án có thẩm quyền.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi về bản án, quyết định ly hôn của nước ngoài. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí