Hỏi đáp Hôn nhân Gia đình

 • Đất được mẹ cho tiền mua. Khi ly hôn xác định như thế nào

  • 05/11/2019
  • Bùi Thanh Hương
  • Mẹ em cho em tiền mua miếng đất 50 triệu ( diện tích 5x50 m) Ngày 15/12/2015. Ngày 01/12/2015 hai em viết đơn đồng thuận ly hôn ( trong đó có để là không có tài sản, nợ chung). Ngày 31/12/2015 Tòa thuận tình và ra quyết định cho hai em ly hôn. Vậy cho em hỏi trong trường hợp đó, miếng đất đó theo luật quy định quyền sở hữu như thế nào? để nếu xảy ra tranh chấp thì trong trường hợp này em biết định định pháp luật ( Miếng đát đó đứng tên của em)

  Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Quy định tại điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về tài sản chung của vợ chồng:

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

  3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung

  Điều 43 Luật  Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này

  Khi mua mảnh đất đó nếu như bạn không sáp nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng thì đây sẽ được coi là tài sản riêng của bạn thuộc sở hữu của bạn

  Quy định tại khoản 4 điều 59 Luật hôn nhân và gia đình:

  “4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này”

  Tài sản này sẽ không được mang ra chia khi hôn nhân chấm dứt.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất được mẹ cho tiền mua. Khi ly hôn xác định như thế nào. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

    Hotline: 1900.6169