Tuấn Luật sư

Đại diện theo ủy quyền vay tiền phải chịu những trách nhiệm gì?

Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi là. Em có đại diện cho Công ty TNHH MTV theo ủy quyền của Giám đốc để vay vốn ngân hàng. Tài sản thế chấp là tài sản của bên thứ 3. Trường hợp nếu Cty ko trả được nợ cho ngân hàng thì em xử lý pháp luật như thế nào ạ. Rất mong được Luật sư giải đáp giúp em ạ. Trân trọng.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn bởi Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về đại diện theo ủy quyền tại Điều 138  như sau:

Điều 138. Đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

...

Theo quy định trên, công ty bạn có thể ủy quyền cho bạn thực hiện một số thủ tục liên quan đến vấn đề vay vốn ngân hàng thông qua giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền. Khi đó, giữa bạn và công ty của mình có quan hệ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Bạn thực hiện công việc vay vốn ngân hàng (công việc được ủy quyền) nhân danh công ty và có những quyền và nghĩa vụ được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền

1. Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

2. Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

Bản chất của quan hệ ủy quyền là bên nhận ủy quyền thực hiện những công việc nhân danh bên ủy quyền, do vậy phụ thuộc vào nội dung ủy quyền của công ty với bạn mà bạn thực hiện thủ tục vay vốn với ngân hàng nhân danh công ty, khi đó bạn chỉ là người đại diện thực hiện các thủ tục, giấy tờ,... nhưng bên vay trong hợp đồng vay vốn vẫn là công ty của bạn, bạn có vai trò là người đại diện cho bên vay ký kết hợp đồng. Trong trường hợp công ty không trả được nợ, tức là công ty bạn đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay, bạn không có nghĩa vụ trả nợ thay công ty nhưng bị ràng buộc những trách nhiệm nhất định thể hiện trong hợp đồng vay hoặc trong giấy/hợp đồng ủy quyền (nếu có). Do vậy, bạn cần kiểm tra lại nội dung của hợp đồng ủy quyền và hợp đồng vay để xác định rõ trách nhiệm của mình trước khi đồng ý giao kết hợp đồng.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí