Mai Hồng

Có được chia tài sản trước khi ly hôn?

Thưa luật sư,gia đình cháu có 5 người, cháu bây giờ 17 tuổi và chuẩn bị 18 tuổi, ba mẹ cháu muốn làm thủ tục ly hôn, ba cháu đòi bán hết tài sản trước khi ra tòa và chia đôi, ba cháu giữ hết giấy tờ, việc chia tài sản trước ly hôn có vi phạm pháp luật hay không?

Trả lời, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Tại Điều 38,39 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau :

"Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.


2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.


3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.


Điều 39. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.


2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.


3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật..."


Như vậy, nếu bố mẹ bạn không thể thỏa thuận được việc chia tài sản trước khi ly hôn hay mẹ bạn không chấp nhận việc chia tài sản như vậy thì theo yêu cầu của mẹ bạn Tòa án sẽ giải quyết việc chia tài sản theo quy định của pháp luật. Tức là rõ ràng, giữa bố mẹ bạn đã không thể thỏa thuận được việc chia tài sản chung trước khi ly hôn, nên việc chia tài sản chung của bố mẹ bạn sẽ do tòa án giải quyết. Cũng phải nói thêm, gia đình bạn có 5 người thì có thể còn có thêm ông hoặc bà, chỉ những phần tài sản nào đứng tên chung bố mẹ bạn thì mới được mang ra chia đôi. Còn những tài sản riêng của bạn hay ông bà bạn sẽ không được phép mang bán để chia đôi.

Tại các khoản,2,3,4,5 của Điều 59 của luật này cũng quy định rõ về việc tính đến các yếu tố khi chia đôi tài sản chung như sau:


"2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:


a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;


b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;


c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;


d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.


3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.


4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.


5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình."


Như vậy về nguyên tắc tài sản  sẽ được chia đôi cho vợ chồng, có xem xét sự đóng góp của mỗi bên và có xem xét đến quyền lợi của con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Còn việc bạn 18 tuổi thì không liên quan gì đến việc chia tài sản chung giữa bố mẹ bạn sau khi ly hôn, mà đó chỉ là vấn đề bạn được quyền đưa ra ý kiến theo mẹ hay bố sau khi ly hôn, lúc này bạn cũng sẽ có tài sản trong đó nếu được bố hoặc mẹ tặng cho. Chứ việc thỏa thuận là do bố mẹ bạn.

Hơn nữa, tôi cũng khuyên bố mẹ bạn nên thỏa thuận cùng với nhau về việc chia tài sản trước khi ly hôn, bởi như vậy sẽ tiết kiệm được phần nào tiền án phí, thủ tục giải quyết cũng sẽ được nhanh gọn hơn. Nếu hai bên có thể thỏa thuận được việc chia tài sản trước khi ly hôn thì việc chia này cần được lập thành văn bản và có công chứng theo quy định của pháp luật.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí