Luật sư Trần Khánh Thương

Có được chia quyền sử dụng đất là tài sản thừa kế của vợ khi ly hôn?

Chào luật sư cho em hỏi về việc ly hôn và chia tài sản như sau: Tụi em đám cưới được hơn 9 năm và đã đước 3 cháu đứa lớn nhất được 7 tuổi và đứa nhỏ nhất đươc 3 tuồi do tụi em thấy sống voi nhau không có hp nên tụi e muốn được ly hôn.

2. cha mẹ vợ mất sớm có để lại mãnh đất , và 2 vợ chồng em có làm ăn trên mãnh đất đó một thời gian được khoảng 4 năm ,và sau đó 5 anh chị em thỏa thuận chia mãnh đất ra làm 5 , vợ em được 1 phần trên mãnh đất đó, do vợ em đứng tên trên bàng khoáng , tính đến thời điểm này là vợ chồng em đã ở trên mãnh đất đó hơn 9 năm, vậy cho em hỏi sau khi ly hôn phần đất đó em có được chia không ? xin nói rõ cho em được biết em rất cảm ơn ạ./.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi đề nghị tư vấn đến công ty chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 59, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

“1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:


4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

….”


Dẫn chiếu đến quy định tạ khoản 1 Điều 33 về tài sản chung của vợ chồng:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”
 
Theo thông tin anh cung cấp, diện tích đất trên là do vợ anh nhận thừa kế trong thời kỳ hôn nhân. Quyền sử dụng đất này được xác định là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp được thừa kế riêng.

Như vậy, anh cần xác định xem diện tích đất trên có phải do vợ anh được nhận thừa kế riêng từ bố mẹ hay không. Nếu vợ anh không chứng minh được đây là quyền sử dụng đất được thừa kế riêng thì khi ly hôn, anh có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung là quyền sử dụng với diện tích đất trên.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí