Tuấn Luật sư

Chồng đánh đập, cấm giao lưu bạn bè, phải làm sao?

Chào Luật sư: Tôi muốn tư vấn về vấn đề hôn nhân giữa vợ chồng tôi như sau: Tôi có 1 người chồng thường xuyên cấm tôi quan hệ giao tiếp với bạn bè, chồng tôi có thể có nhiều mối quan hệ, đi nhậu nhẹt ngày này sang ngày khác nhưng tôi đi đâu phải xin phép, được đồng ý mới đi, nếu không có sự đồng ý thì bắt đầu giở trò, đe dọa nếu tôi đi sẽ đập phá đồ đạc, hành hạ con cái.

Bạn bè tôi đến nhà chơi vừa đi đâu về , không nói năng gì liền tát tôi 2 cái bảo tụ tập bạn bè, tuy chưa đến mức gây thương tích nhưng trước mặt cả bạn bè con trẻ nói năng xúc phạm tôi. xin hỏi luật sư trường hợp này thì như thế nào. Việc đánh tôi lần này là lần thứ 3 rồi ạ.

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của chị, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, trong quan hệ vợ chồng, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ bình đẳng với nhau cơ bản như sau:
 
Điều 17. Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng

Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan.
 
Điều 21. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng

Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.


Theo đó, khi chồng chị có hành vi ngăn cấm quyền tự do giao lưu với bạn bè, người thân, ngăn cấm và có hành vi dọa nạt, bạo lực đối với chị, thì anh ta đã xâm phạm quyền và lợi ích của chị về nhân thân, về quyền bình đẳng của vợ chồng.

Ngoài ra, anh ta có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị trước mặt bạn bè, làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của chị, về lĩnh vực dân sự, anh ta đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm của chị.

Thứ hai, với hành vi vi phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm pháp luật dân sự của chồng chị, trước hết, chị có thể yêu cầu UBND cấp xã, nơi cư trú của 2 vợ chồng, cơ quan có thẩm quyền khác: Công an xã, phường thị trấn can thiệp để tham gia hòa giải, bảo vệ quyền lợi cho chị. 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí